37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privitor la obligaţiunile fiscale a întreprinderii la instalarea panoului publicitar

Privitor la obligaţiunile fiscale a întreprinderii la instalarea panoului publicitar

13.12.2010 1.998 views

Diana Pîntece, contabil "Optim Audit" SRL
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privitor la obligaţiunile fiscale a întreprinderii la instalarea panoului publicitar

 

Presupunem că o întreprindere individuală instalează un panou de reclama pe propriul teren cu scopul de a oferi acest spaţiu pentru amplasarea publicităţii unor persoane terţe (fizice/juridice) contra plată.Care vor fi obligaţiunile întreprinderii faţă de serviciul fiscal?

Potrivit alin. c) art. 290 al CF subiecţi ai impunerii cu taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, TV, internet, radio, presei periodice, prin tipărituri prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace, precum şi cele care amplasează publicitatea exterioară prin intermediul afişelor, pancartelor, panourilor şi altor mijloace tehnice.

Potrivit celor expuse mai sus putem afirma că întreprinderea individuală are obligaţia de a calcula trimestrial taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) reieşind din suprafaţa publicitară a panoului şi cota taxei stabilită de către autorităţile publice locale (pentru mun. Chişinău cota este de 500 lei anual pentru fiecare metru pătrat). Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, întreprinderea va prezenta Darea de seamă pentru taxa de plasare a publicităţii forma TPP 08 şi va transfera taxa respectivă la trezoreria de stat.

Deoarece panoul publicitar este amplasat pe propriul teren al întreprinderii, care conform legislaţiei deja trebuie să fie înregistrat la IFS ca subdiviziune sau ca sediu central al întreprinderii (adresă juridică), contribuabilul este scutit de obligaţia de a mai reînregistra panoul publicitar ca subdiviziune.În cazul cînd terenul pe care este amplasat panoul publicitar nu se află la bilanţul întreprinderii individuale, atunci apare obligaţia de a înregistra subdiviziunea timp de 30 zile de la semnarea contractului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...