37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privitor la facturile fiscale

Privitor la facturile fiscale

(1 voturi, medie: 4,00 din 5)
Se încarcă...

Privitor la facturile fiscale

 

Ce informaţie trebuie să conţină? Momentul eliberării? Modalitatea de eliberare a facturii fiscale la livrarea cu titlu gratuit.

 

Ce informaţie obligatorie trebuie să includă factura fiscală?

 

În conformitate cu articolul 117 alineatul (2) din Codul fiscal factura fiscală trebuie să includă următoarele informaţii:

1) numărul curent al facturii;

2) denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al furnizorului;

3) data eliberării facturii;

4) data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării facturii;

5) denumirea (numele) şi adresa cumpărătorului;

6) tipul livrării;

7) pentru fiecare tip de livrare de mărfuri, servicii:

a) cantitatea mărfii;

b) preţul unui articol de marfă fără TVA;

c) cota TVA;

d) suma TVA pe un articol de marfă;

e) suma totală a livrării de mărfuri, servicii, care urmează a fi achitată;

f) suma totală a TVA.


La ce dată se eliberează factura fiscală de către furnizorul de mărfuri (servicii)?

 

În conformitate cu alineatul (1) articolul 117 din Codul fiscal prezentarea cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în adresa lui se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de articolul 1171 din prezentul cod. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a).


Se eliberează factura fiscală la efectuarea livrărilor de mărfuri, servicii, care nu constituie obiect impozabil cu TVA? În care boxă a declaraţiei privind TVA se reflectă aceste operaţiuni?

 

În conformitate cu art. 117 alineatul (1) din Codul fiscal subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Deoarece obligaţia de eliberare a facturii fiscale se răsfrînge doar asupra livrărilor impozabile cu TVA, atunci la livrarea mărfurilor, serviciilor, care nu constituie obiect impozabil cu TVA factura fiscală nu se eliberează.     

Volumul acestor livrări nu se reflectă în declaraţia privind TVA, deoarece în declaraţia privind TVA sînt supuse reflectării doar livrările impozabile şi scutite de TVA.


Care este modalitatea de eliberare a facturilor fiscale de către subiectul impozabil cu TVA care efectuează livrare de mărfuri, servicii în adresa cumpărătorilor ce nu sînt înregistraţi ca plătitori a TVA?

 

La efectuarea livrărilor de către subiectul impozabil cumpărătorilor ce nu sînt înregistraţi ca contribuabili a TVA, modalitatea de eliberare a facturilor fiscale este generală.

Astfel, în conformitate cu alineatul (1) al articolului 117 din Codul fiscal  prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de articolul 1171 din Codul fiscal.


Care este modalitatea de eliberare a facturilor fiscale la livrarea cu titlu gratuit a mărfurilor, serviciilor?

 

La început este necesar de diferenţiat cazurile de transmitere cu titlu gratuit a mărfurilor, serviciilor.

Pentru livrările de mărfuri, servicii, efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor, facturile fiscale nu se eliberează, deoarece în acest caz lipseşte cumpărătorul – condiţie stipulată în articolul 117 din Codul fiscal.

În cazul în care mărfurile, serviciile se livrează cu titlu gratuit şi livrarea lor nu se efectuează în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor, în adresa beneficiarului se eliberează factura fiscală cu indicarea în ea a înscrierii “livrare cu titlu gratuit”.


Este necesar de eliberat factură fiscală şi de o reflectat în registrul vînzărilor, dacă ea nu s-a eliberat la data apariţiei obligaţiei fiscale?

 

Eliberarea facturilor fiscale de către subiecţii impozabili în conformitate cu prevederile alineatului (1) al articolului 117 din Codul fiscal este obligatorie.

Neeliberarea facturilor fiscale la data apariţiei obligaţiei fiscale nu scuteşte subiectul impozabil de obligaţia eliberării facturilor respective.

La rîndul său, în condiţiile acţiuni prevederilor articolului 118 din Codul fiscal factura fiscală eliberată urmează a fi reflectată în registrul de vînzări.

 

Comentarii

  1. ghenadie negara spune:

    CF nu prevede modalitatea de eliberare a ff in cazul livrarilor cu titlu gratuit. se cere de mentionat ca livrarea bunurilor cu titlu gratuit in scopuri de publicitate nici nu reprezinta livrare (in cuantumul respectiv). sunt de parerea, ca intrucit regula generala prevede eliberarea ff cumparatorului, in cazul cind acesta lipseste (sau nu intruneste calitatea de cumparator), ff nu se elibereaza. in rest, CF nu permite altui organ/ serviciu sa stabileasca de sinestatator cazuri speciale de eliberare a ff

  2. Anatol spune:

    Dupa cite eu cunosc la livrarea cu titlu gratuit factura fiscala nu se elibereaza , ff se scrie dar toate exemplarele ramin la cel care livreaza , iar beneficiarului i se scrie factura de expeditie

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...