37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Privind unele aspecte de aplicare a prevederilor art.102 alin.(10) din Codul fiscal

Privind unele aspecte de aplicare a prevederilor art.102 alin.(10) din Codul fiscal

25.09.20131.112 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind unele aspecte de aplicare a prevederilor art.102 alin.(10) din Codul fiscal

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în partea ce ține de ordinea privind restabilirea dreptului agenţilor economici la trecerea în cont a sumelor TVA care au fost scoase din cont în legătură cu neînregistrarea în Registrul general electronic al facturilor fiscale eliberate sau înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art.1181 al Codului fiscal, comunică următoarele.

Prin Legea nr. 172 din 12 iulie 2013 ,,Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” a fost completat art.102 alin. (10) din Codul fiscal cu textul ,, În cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor nu a înregistrat factura fiscală eliberată în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depăşirea termenului stabilit la art.1181 alin.(11), cumpărătorul va avea dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. în condiţiile stabilite de prezentul articol, cu informarea organului fiscal, în modul şi în termenul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art.1181

Conform prevederilor art. 76 din Constituţie, legea se publică la Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei.

Completările susmenţionate se pun în aplicare cu începere de la 14 septembrie 2012, data intrării în vigoare a alin. (10) al art. 102 din Codul fiscal prin Legea nr. 172 din 12 iulie 2013 ,, Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”.

Modul de prezentare a informaţiei despre facturile pasibile înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale, care n-au fost înregistrate sau înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art.1181 al Codului fiscal a fost aprobat prin Ordinul IFPS nr.1388 din 20.08.2013.

Astfel, conform p.3 al ordinului sus menţionat, în cazul în care, pentru perioadele fiscale septembrie 2012 - august 2013, din trecerea în cont au fost excluse sumele ale TVA din motivul neînregistrării facturilor fiscale în RGEFF sau înregistrării cu depăşirea termenului stabilit în art.1181 al Codului fiscal, în temeiul art.4 alin.(131) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul fiscal nr.408-XV din 26.07.2001, dreptul la trecere în cont se va realiza prin depunerea declaraţiei corectate privind TVA şi, după caz, Declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12).

În cazul în care în urma unui control fiscal, conform actului de control au fost stabilite cazuri de încălcare fiscală, dar la ziua actuală se examinează cazul de încălcare fiscală, sau este adoptată decizia asupra cazului de încălcare dar este depusă contestație împotriva deciziei cu respectarea termenului indicat la alin. (1) art. 268 al Codului fiscal, acestea urmează a fi soluționate în cadrul procedurii de contestare prin aplicarea prevederilor legii noi, deoarece conform alin. (2) art. 6 al Codului civil, legea nouă este aplicabilă situațiilor juridice în curs de realizare la data intrării sale în vigoare.

Astfel, în cazurile date sancţiuni nu se aplică.

Totodată, comunicăm că alin. (1) art. 6 al Codului civil stabilește că legea civilă nu are caracter retroactiv. Ea nu modifică și nici nu suprimă condițiile de constituire a unei situații juridice constituite anterior, nici condițiile de stingere a unei situații juridice stinse anterior. De asemenea, legea nouă nu modifică și nu desființează efectele deja produse ale unei situații juridice stinse sau în curs de realizare.

Deci, în cazul în care în urma unui control fiscal, conform actului de control au fost stabilite cazuri de încălcare fiscală și a fost adoptată decizia asupra cazului de încălcare a legislației, iar agentul economic nu a depus contestație împotriva deciziei sau a depus o contestație împotriva deciziei după expirarea termenului indicat la alin. (1) art. 268 al Codului fiscal, menționăm că, în astfel de situații, agentul economic nu dispune de dreptul la trecerea în cont a TVA.

Comentarii

  1. ghenadie negara spune:

    sau eu nu am inteles bine sau nu este scris bine: ce treaba au normele codului civil cu trecerea in cont a tva-ului ?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...