37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar

Privind termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar

24.12.2010 5.473 views

Artur Morarenco
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar

Care este termenul limită de  achitare a impozitului pe bunurile imobiale şi impozitului funciar de către Întreprinderea Individuală care prezintă darea de seamă unificată UNIF07?

Conform punctului 3 al Ordinului privind aprobarea Declaraţiei (darea de seamă fiscală unificată) nr. 440 din 12.07.2007, Declaraţia UNIF07 se prezintă de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale), gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA.

Declaraţia UNIF 07 se prezintă pînă la 31 martie a anului fiscal următor şi conţine informaţia aferentă tuturor impozitelor şi taxelor, scutind subiectul de la prezentarea tuturor dărilor de seamă fiscale în modul general stabilit. Declaraţia include şi informaţia referitor la impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare.

Conform art.4 (punctele 7 d) şi 9 c)) al Legii pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 termenul limită de plată a impozitului pe imobil şi a impozitului funciar pentru subiecţii care prezintă Declaraţia UNIF07 coincide cu termenul limită de prezentare a UNIF – pînă la 31 martie a anului fiscal următor.

Însă conform punctului 3 al art.4 al aceleaşi Legi, prevederile punctelor 7 şi 9 se răsfrîng doar asupra obiectelor impozabile în conformitate cu prezenta Lege (bunurile imobiliare cu destinaţie locativă din localităţile rurale; bunurile imobiliare cu destinaţie agricolă (toate), bunurile imobiliare care încă nu au fost evaluate de către organele cadastrale) şi nu se răsfrîng asupra restului obiectelor, care cad sub incidenţa Codului Fiscal.

Totodată în titlul VI al Codului Fiscal nu sunt stabilite careva excepţii privind achitarea impozitului pentru subiecţii care prezintă UNIF07. Astfel, pentru aceste obiecte, toţi subiecţii vor achita impozitul conform regulilor generale stabilite în art.282 din Codul Fiscal, respectiv pînă la 15 august şi pînă la 15 octombrie în părţi egale.

Astfel se primeşte o contradicţie între actele normative numite mai sus, deoarece titlul VI al Codului Fiscal nu a fost adaptat pentru asigurarea subiecţilor care prezintă Declaraţia UNIF07 a altui regim de prezentare a declaraţiei şi de achitare a impozitului:

1.       În primul rînd, conform Ordinului 440 din 12.07.2007, subiecţii care îndeplinesc criteriile pentru prezentarea Declaraţiei UNIF07 prezintă doar această declaraţie fiind scutiţi de prezentarea altor declaraţii în modul general stabilit, iar conform art.281 (11) al Codului Fiscal, toţi subiecţii (indiferent prezintă ei Declaraţia UNIF07 sau nu) sunt obligaţi să prezinte darea de seamă privind impozitul pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-10) pînă la 1 iulie a anului fiscal de gestiune.

2.       În al doilea rînd, conform Legii nr. 1056-XIV din 16.06.2000, subiecţii care prezintă Declaraţia UNIF07 prezintă achită impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar pînă la 31 martie a anului fiscal următor, iar conform art.282 al Codului Fiscal, toţi subiecţii sunt obligaţi să achite impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 15 august şi pînă la 15 octombrie în părţi egale.

Pentru detalii, vedeţi articolul Impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar în anul 2010.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...