37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind termenele de plată a indemnizaţiei de maternitate

Privind termenele de plată a indemnizaţiei de maternitate

20.04.2010 1.115 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind termenele de plată a indemnizaţiei de maternitate

Cînd se achită îndemnizaţia pentru concediul de maternitate, pînă la naştere sau după naştere?

Termenul de plată a indemnizaţiei de maternitate este stabilit în Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV  din  22.07.2004.

Conform art.16 din această lege, asiguratele, soţiile aflate la întreţinerea soţilor salariaţi şi şomerele care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal şi concediul postnatal, beneficiază de indemnizaţie de maternitate. Indemnizaţia de maternitate se acordă, începînd cu săptămîna a 30-a de sarcină, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, iar în cazul naşterilor complicate ori al naşterii a doi sau mai mulţi copii - de 140 de zile calendaristice.

Conform art. 8, dreptul la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă se confirmă prin certificat de concediu medical, eliberat în modul aprobat de Guvern. Salariatul trebuie să prezinte certificatul eliberat de instituţia medicală la locul de muncă de bază.

Conform art.25, plata indemnizaţiilor de asigurări sociale se efectuează:

a) lunar, cel tîrziu la data achitării salariului pentru luna respectivă, în cazul asiguraţilor cu contract individual de muncă;

b) la data depunerii certificatului medical sau în cel mult 10 zile de la această dată în cazul celorlalte categorii de asiguraţi, al pensionarilor şi şomerilor.

Totodată, conform pct.29 al Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul  de calcul şi de plată a îndemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale aprobat prin HG nr.108 din 03.02.2005, plata indemnizaţiilor se efectuează după depunerea certificatului de concediu medical, odată cu achitarea salariului pe luna respectivă - în cazul asiguraţilor cu contract individual de muncă. Iar conform pct.31 al aceluiaşi Regulament, indemnizaţia de maternitate se plăteşte o singură dată pentru întreaga perioadă de concediu de maternitate.

Astfel, în cazul cînd persoana asigurată este angajată prin contract individual de muncă, acesteia i se va calcula şi achita indemnizaţia de maternitate o singură dată pentru întreaga perioadă, cel tîrziu la data achitării salariului pentru luna în care aceasta a ieşit în concediu de maternitate, cu condiţia prezentării pînă la acel moment a certificatului medical confirmativ.

 

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...