37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

Privind taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

17.03.2010 634 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

Suntem o întreprindere care se ocupă cu comercializarea mărfurilor electrocasnice. Am instalat pe clădirea magazinului un panou publicitar. Vom fi plătitori de taxa pentru plasarea publicităţii?

 

Conform art.290 (c) din CF, subiecţii impunerii cu taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, TV, internet, radio, presei periodice, prin tipărituri prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace, precum şi cele care amplasează publicitatea exterioară prin intermediul afişelor, pancartelor, panourilor şi altor mijloace tehnice.

Amplasarea publicităţii este reglementată de Legea cu privire la publicitate Nr.1227-XIII din 27.06.97.

Conform art.1 din lege, publicitatea (reclama) este o informaţie publică despre persoane, mărfuri (lucrări, servicii), idei sau iniţiative (informaţie publicitară, material publicitar) menită să suscite şi să susţină interesul public faţă de acestea, să contribuie la comercializarea lor şi să ridice prestigiul producătorului.

Unul din tipurile de publicitate este publicitatea exterioară care se realizează prin sisteme de comunicare vizuală ce includ afişe, panouri, standuri, instalaţii şi construcţii (situate separat sau pe pereţii şi acoperişurile clădirilor), firme tridimensionale, firme luminoase, tablouri suspendate electromecanice şi electronice, alte mijloace tehnice (art.16 din lege).

Pentru amplasarea publicităţii exterioare se încasează o taxă în modul şi mărimea stabilite de Codul fiscal. Această taxa se stabileşte autonom, de administraţia locală şi diferă de la o localitate la alta, dar cota maxim permisă de a fi stabilită este specificată în anexa la Titlul VII din CF şi constituie, pentru anul 2010, 500 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă publicitară.

Totodată, conform art.17 din Legea cu privire la publicitate, în locurile de comerţ şi de prestări de servicii, folosirea de către agenţii activităţii de întreprinzător în interior şi exterior a elementelor de design şi amenajat artistic şi arhitectural ce conţin emblema firmei, marca comercială, embleme, mărfuri sau imaginea lor, orice altă informaţie ce corespunde profilului întreprinderii nu se consideră publicitate şi se efectuează fără autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale.

Reieşind din cele expuse, în cazul specificat în întrebare, întreprinderea nu este subiect al taxei date, deoarece, panoul publicitar a fost instalat pe clădirea magazinului şi nu se consideră publicitate.

În caz ca panoul sau alte construcţii publicitare vor fi amplasate parţial pe teritoriul întreprinderii şi parţial în loc public, sau total în loc public, atunci întreprinderea va trebui să obţină autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale şi să achite taxa pentru plasarea publicităţii.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...