37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind salariul minim a cetăţenilor străini cu şedere provizorie angajaţi la muncă în RM

Privind salariul minim a cetăţenilor străini cu şedere provizorie angajaţi la muncă în RM

30.04.2013 7.473 views

Buza Corina,contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind salariul minim a  cetăţenilor străini cu şedere  provizorie angajaţi la muncă în RM

Conform  articolului 7 al  Legii nr. 180 din  10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă  pentru acordarea şi prelungirea dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorii imigranţi e necesar ca angajatorul de rînd cu alte acte stipulate în legea menţionată mai sus, să prezinte  Agenţiei  Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă contractul individual de muncă încheiat pe un termen ce nu depăşeşte termenul de valabilitate al dreptului la muncă, cu indicarea salariului lunar al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul gestionar;

Conform legii  lucrător imigrant este străin autorizat să desfăşoare o activitate provizorie de muncă pe teritoriul Republicii Moldova.
De menţionat, că conform Legii nr. 200  din  16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova  noţiunea de străin este atribuită  persoanei care nu deţine cetăţenia Republicii Moldova sau care este apatridă.

Astfel lucrător imigrant este  persoana care nu deţine cetăţenia Republicii Moldova sau care este apatridă, autorizată să desfăşoare o activitate provizorie de muncă pe teritoriul Republicii Moldova.
Conform  Hotărîrii Guvernului nr. 951  din  20.12.2012  privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2013
,  salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2013, este în mărime de 3850 lei.

Ca rezultat salariul minim care poate fi acordat unui cetăţean străin la locul  de muncă nu poate fi mai mic decît 3850 lei în anul 2013.

Totodată legea stabileşte că străinii sosiţi la muncă în baza contractelor individuale de muncă pot fi angajaţi doar la un singur angajator şi pot ocupa exclusiv locurile de muncă vacante, înregistrate de către angajatorul respectiv la agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...