37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind restabilirea TVA de la suma datoriei creditoare casate

Privind restabilirea TVA de la suma datoriei creditoare casate

23.12.2009 12.768 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind restabilirea TVA de la suma datoriei creditoare casate

 

În cazul casării datoriei creditoare, unde trebuie de reflectat TVA restabilit, în registrul livrărilor sau în registrul procurărilor cu semnul minus? Care sunt înregistrările contabile?

 

La momentul vînzării bunurilor, prestării serviciilor, vînzătorul eliberează factura fiscală, în baza căreia, cumpărătorul are dreptul să treacă în cont suma TVA aferentă procurării, cu înregistrarea acesteia în registrul procurărilor. Din acest moment, se formează o datorie a cumpărătorului (debitor) faţă de vînzător (creditor) la suma bunurilor, serviciilor procurate, inclusiv TVA.

 

Totodată, conform art. 267(1) din Codul Civil, termenul general (termenul de prescripţie extinctivă) în interiorul căruia persoana (în cazul nostru - vînzătorul) poate să-şi apere, pe calea intentării unei acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani. Respectiv, dacă creditorul nu intentează o acţiune în judecată cu scopul de a obliga debitorul să achite datoria, în termen de 3 ani de la apariţia acesteia, ea se consideră cu termenul de prescripţie expirat, iar debitorul este în drept să o caseze, deoarece, din punct de vedere juridic, este eliberat de oricare obligaţiuni privind această datorie.

 

Conform art.102(1) din CF, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 şi 1121 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Deci, cumpărătorul are dreptul de a trece în cont doar suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată furnizorului. În cazul nostru, suma TVA nu a fost achitată, deoarece cumpărătorul nu a stins datoria faţă de furnizor, şi nici nu urmează a fi achitată, deoarece, odată cu expirarea termenului de prescripţie, cumpărătorul nu mai are obligaţiunea de a stinge datoria. Respectiv, cumpărătorul nu are dreptul de a trece în cont suma TVA aferentă procurării. Din această cauză, el trebuie să restabilească suma TVA, luată anterior în cont.

Aceasta se efectuează prin indicarea în registrul procurărilor, pentru luna în care are loc casarea datoriei, a sumei TVA luate anterior în cont cu semnul minus.

În acelaşi timp, cumpărătorul trebuie să reflecte în evidenţa contabilă casarea datoriei creditoare prin înregistrările contabile:

1.       Dt 534.2    Ct 521  la suma TVA cu semnul „-”

2.       Dt 521       Ct 612  la suma datoriei, fără TVA

Menţionăm că suma datoriei, fără TVA se reflectă în debitul contului de datorii în corespondenţă cu creditul contului de alte venituri operaţionale. Din punct de vedere fiscal, venitul obţinut de debitor din neachitarea datoriei în urma expirării termenului de prescripţie a acesteia, cu excepţia cazurilor cînd formarea acestei datorii este o urmare a insolvabilităţii acestuia, se consideră venit impozabil, în baza art.18(lit. j) din CF.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...