37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind reflectarea operaţiunilor de achitare lucrătorilor a costului prînzului zilnic

Privind reflectarea operaţiunilor de achitare lucrătorilor a costului prînzului zilnic

17.02.2009 1.686 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind reflectarea operaţiunilor de achitare lucrătorilor a costului prînzului zilnic

Întrebare: Conform contractului colectiv, întreprinderea noastră achită lucrătorilor jumătate din costul prînzului zilnic. Lucrătorii prezintă contabilităţii documentele care confirmă cheltuielile lor zilnice pentru alimentare. Sumele compensaţiilor le transferăm la conturile bancare ale lucrătorilor în ziua plăţii salariului. Cum se reflectă aceste operaţiuni în evidenţa contabilă?

Răspuns: Reflectarea în evidenţă a compensării cheltuielilor lucrătorului pentru alimentare nu prezintă o dificultate mare pentru un contabil. Pentru aceasta se consultă planul de conturi al evidenţei contabile.

Plata compensaţiei lucrătorului în mărime de 50 procente din costul prînzului zilnic, în conformitate cu contractul colectiv, se include în componenţa cheltuielilor ordinare ale activităţii ca cheltuielile pentru plata salariului.

Includerea în componenţa cheltuielilor pentru plata salariilor a compensaţiei se reflectă la creditul contului 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” în corespondenţă cu debitul conturilor 811 „Activităţi de bază”, 812 „Activităţi indirecte”, 813 „Consumuri indirecte de producţie”, 713 „Cheltuieli generale şi administrative”, 712 „Cheltuieli comerciale”, în dependenţă de secţia, în care activează lucrătorul.

În scopuri fiscale cheltuielile angajatorului pentru compensarea a unei jumătăţi din costul prînzului zilnic al angajaţilor nu sunt deductibile, deoarece conform art. 24(1) al Codului Fiscal „se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător”. Deoarece compensarea costului prînzului angajaţilor nu este o cheltuială ordinară şi necesară, această cheltuială nu este deductibilă în scop fiscal.

Totodată conform art. 19(a) al Codului Fiscal sunt considerate facilităţi fiscale plăţile acordate salariatului de către patron pentru recuperarea cheltuielilor personale, precum şi plăţile în favoarea lucrătorului, efectuate altor persoane, cu excepţia plăţilor în bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de stat. În această categorie intră şi compensaţiile pentru prînz primite de angajaţi. Valoarea în expresie monetară a facilităţilor se adaugă la venitul impozabil al angajatului.

Conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 262-XVI  din  11.12.2008 baza de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale este salariul lunar (fondul de salarizare) şi celelalte recompense. Totodată la punctul 2 din anexa 3 la legea susnumită, recompensa este definită ca orice sumă plătită de angajator angajatului său (în folosul lui) pentru lucrări sau servicii, cu excepţia drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii. Deoarece suma plătită pentru compensarea costului prînzului nu se achită pentru lucrări şi servicii, considerăm că de la această sumă nu se calculează contribuţii de asigurare socială obligatorie.

Conform Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26.12.2002, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 se calculează în funcţie de contribuţia procentuală la salariu şi la alte recompense, pînă la deducerea (reţinerea) impozitelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de legislaţie. Totodată conform art.5 a aceleaşi legi, termenul „alte recompense” este stabilit în felul următor:

alte recompense - orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la anexa nr.3, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Întrucît în anexa 3, compensarea prînzului angajaţilor nu este specificat ca scutit de calculul primelor pentru asigurarea medicală obligatorie, această compensare se include în baza de calcul a primelor.

Conform art.4 al Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2009 nr. 263-XVI din 11.12.2008, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în mărime procentuală la salariu şi la alte recompense pentru categoriile de plătitori prevăzute de Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte în mărime de 7% (3,5% pentru angajator şi 3,5% pentru salariat).

Deci, se poate concluziona că compensarea unei jumătăţi a costului prînzului angajaţilor, se va impozita, în condiţiile actuale ale legislaţiei, la fel ca plata salariului, cu excepţia calculării contribuţiilor de asigurare socială obligatorie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...