37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind recunoaşterea obiectelor în cadrul mijloacelor fixe şi în cadrul OMVSD

Privind recunoaşterea obiectelor în cadrul mijloacelor fixe şi în cadrul OMVSD

19.01.2010 1.301 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind recunoaşterea obiectelor în cadrul mijloacelor fixe şi în cadrul OMVSD

 

În funcţie de ce criterii are loc recunoaşterea obiectelor patrimoniale în cadrul OMVSD şi Mijloacelor fixe? Care criteriu este mai important: preţul sau durata de funcţionare utilă? Dacă am un obiect în valoare de mai puţin de 3000 lei şi cu termenul de exploatare de 5 ani, este corect că trebuie atribuit la MF?

 

 

Metodica de contabilizare a activelor materiale pe termen lung, inclusiv şi a mijloacelor fixe, este descrisă în Standardul Naţional de Contabilitate 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”.

 

Acest standard dă definiţia mijloacelor fixe în felul următor:

 

Mijloace fixe - active materiale (mijloace de muncă), preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie, planificate pentru utilizare mai mult de peste un an în activitatea de producţie, comercială şi în alte activităţi, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, sau sînt destinate închirierii sau pentru scopuri administrative.

 

Metodica de contabilizare a stocurilor de mărfuri şi materiale, inclusiv a obicetelor de mică valoare şi scurtă durată, este descrisă în Standardul Naţional de Contabilitate 2 „Stocurile de mărfuri şi materiale”.

 

Conform punctului 35 al acestui SNC:

 

Obiectele de mică valoare şi scurtă durată sînt active valoarea unitară a cărora este mai mică decît plafonul stabilit de legislaţie, indiferent de durata de exploatare sau cu o durată de serviciu mai mică de un an, indiferent de valoarea unei unităţi.

 

Chiar din definiţia mijloacelor fixe reies două criterii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite simultan pentru recunoaşterea unui obiect în cadrul lor, preţul unitar al obiectului depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie şi obiectul este  planificat pentru utilizare mai mult de peste un an. La îndeplinirea de către acest obiect doar a unuia din criterii el nu poate fi recunoscut ca MF deoarece nu corespunde definiţiei.

 

Plafonul este stabilit în art. 26 (2) din Codul Fiscal, şi, începînd cu 01 ianuarie 2007 acesta este în mărime de 3000 lei.

 

Astfel în cazul dvs, obiectul în valoare de mai puţin de 3000 de lei, nu poate fi recunoscut ca MF, cu toate că are un termen de exploatare de 5 ani.

 

Totodată, trebuie să fiţi atenţi la determinarea valorii de intrare a mijloacelor fixe, deoarece această valoarea include nu numai preţul achitat a obiectului dar şi unele cheltuieli de transportare a lui,cheltuieli de pregătire, taxele şi impozitele nerecuperabile.

 

În unele cazuri, chiar dacă preţul obiectului este mai mic de 3000 lei (spre exemplu 2500 lei), la determinarea valorii de intrare acestuia, cu includerea tuturor cheltuielilor de aducere a obiectului în stare de lucru, aceasta poate întrece plafonul stabilit, ceea ce duce la includerea obiectului în componenţa MF ale întreprinderii.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei