37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind recunoaşterea obiectelor în cadrul mijloacelor fixe şi în cadrul OMVSD

Privind recunoaşterea obiectelor în cadrul mijloacelor fixe şi în cadrul OMVSD

19.01.2010 22.605 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind recunoaşterea obiectelor în cadrul mijloacelor fixe şi în cadrul OMVSD

 

În funcţie de ce criterii are loc recunoaşterea obiectelor patrimoniale în cadrul OMVSD şi Mijloacelor fixe? Care criteriu este mai important: preţul sau durata de funcţionare utilă? Dacă am un obiect în valoare de mai puţin de 3000 lei şi cu termenul de exploatare de 5 ani, este corect că trebuie atribuit la MF?

 

 

Metodica de contabilizare a activelor materiale pe termen lung, inclusiv şi a mijloacelor fixe, este descrisă în Standardul Naţional de Contabilitate 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”.

 

Acest standard dă definiţia mijloacelor fixe în felul următor:

 

Mijloace fixe - active materiale (mijloace de muncă), preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie, planificate pentru utilizare mai mult de peste un an în activitatea de producţie, comercială şi în alte activităţi, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, sau sînt destinate închirierii sau pentru scopuri administrative.

 

Metodica de contabilizare a stocurilor de mărfuri şi materiale, inclusiv a obicetelor de mică valoare şi scurtă durată, este descrisă în Standardul Naţional de Contabilitate 2 „Stocurile de mărfuri şi materiale”.

 

Conform punctului 35 al acestui SNC:

 

Obiectele de mică valoare şi scurtă durată sînt active valoarea unitară a cărora este mai mică decît plafonul stabilit de legislaţie, indiferent de durata de exploatare sau cu o durată de serviciu mai mică de un an, indiferent de valoarea unei unităţi.

 

Chiar din definiţia mijloacelor fixe reies două criterii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite simultan pentru recunoaşterea unui obiect în cadrul lor, preţul unitar al obiectului depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie şi obiectul este  planificat pentru utilizare mai mult de peste un an. La îndeplinirea de către acest obiect doar a unuia din criterii el nu poate fi recunoscut ca MF deoarece nu corespunde definiţiei.

 

Plafonul este stabilit în art. 26 (2) din Codul Fiscal, şi, începînd cu 01 ianuarie 2007 acesta este în mărime de 3000 lei.

 

Astfel în cazul dvs, obiectul în valoare de mai puţin de 3000 de lei, nu poate fi recunoscut ca MF, cu toate că are un termen de exploatare de 5 ani.

 

Totodată, trebuie să fiţi atenţi la determinarea valorii de intrare a mijloacelor fixe, deoarece această valoarea include nu numai preţul achitat a obiectului dar şi unele cheltuieli de transportare a lui,cheltuieli de pregătire, taxele şi impozitele nerecuperabile.

 

În unele cazuri, chiar dacă preţul obiectului este mai mic de 3000 lei (spre exemplu 2500 lei), la determinarea valorii de intrare acestuia, cu includerea tuturor cheltuielilor de aducere a obiectului în stare de lucru, aceasta poate întrece plafonul stabilit, ceea ce duce la includerea obiectului în componenţa MF ale întreprinderii.

Comentarii

 1. Negara Ghenadie spune:

  plafonul stabilit in CF nu este obligatoriu si pentru contabilitatea financiara
  unii agenti economici, cum ar fi de exemplu ONG-urile, reprezentantele nerezidentilor, pot ignora complet acest plafon, stabilindusi plafoane individuale prin politicile sale contabile

 2. Artur Morarenco spune:

  Eu cred că prin „preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie” în SNC 16 se are în vedere, plafonul din art.26 (2) din CF. Deoarece astfel de plafon, anume pentru contabilitatea financiara nu este specificat in nici un alt act normativ. Mai mult ca atit vor aparea probleme cu calculul uzurii mijlocului fix, mai ieftin de 3000 de lei, dar care a fost recunoscut. Deorece conform CF, pentru proprietatea a carei valoare unitara este sub 3000 de lei nu se calculează uzura dar se trece direct la cheltuielile perioadei.

 3. Adrian spune:

  Negara Ghenadie / 20.01.2010
  de ce ONG, reprezentantele, pot sa stabileasca plafoanele sale, dar alti agenti economici nu ?

 4. Negara Ghenadie spune:

  catre: Adrian
  pot si alti agenti economici, si sunt chiar obligati uneori sa o faca, vorbesc de intreprinderi care fac parte din grup, cu intreprinderea mama din afara tarii, iar politicile contabile trebuie aplicate uniform pe intreg grup, numai ca acest moment creaza unele incomoditati (diferente intre contabilitatea financiara si ce fiscala), ref. ONG si reprezentantele am dat doar exemplu

 5. Adrian spune:

  catre: Negara Ghenadie sint de acord cu agentii economici din grup, dar agentii economici locali, sau un simplu SRL trebuie sa se conduca de plafonul stabilit de CF sau nu?

 6. Negara Ghenadie spune:

  catre Adrian
  SNC 16 nu stabileste plafonul
  alt act normativ ce reglementeaza contabilitatea imobilizarilor corporale tot nu stabileste plafon
  in concluzie: prin politica de contabilitate toti sunt in drept sa-si stabileasca plafoane individuale

 7. Artur Morarenco spune:

  Este o neclaritate a dispozitiilor SNC 16, care, in privinta plafonului, face referinta la „plafonul stabilit de legislaţie”, dar nu se specifica care anume legislatie. Sunt de acord partial cu Negara Ghenadie, ca Codul Fiscal nu reglementeaza direct evidenta contabila, ci normele fiscale, si nu ar trebui de aplicat acest plafon pentru recunoasterea MF in evidenta contabila. Cu toate acestea CF face si el parte din „legislatie”, si deoarece nici in unul din alte acte normative nu este specificat acest plafon, in practica contabila s-a acceptat plafonul din CF. Dar, nu cred ca va fi sanctionata vreo entitate care isi va aproba propriul plafon prin politica de contabilitate, cu conditia, ca in scopuri fiscale il va folosi pe cel din CF – 3000 lei. Cu atit mai mult ca in IAS nu exista vreun plafon anumit pentru recunoasterea MF.

 8. Ceban Sergiu spune:

  spuneti va rog, este obligatorie respectarea celor doua criterii simultan sau e posibila situatia, cind un obiect are valoarea peste 3000 lei dar durată de serviciu sub un an, sa fie recunoscut ca omvsd.
  Si apropo care este diferenta dintre durata de exploatare si cea de serviciu?

 9. Artur spune:

  Daca obiectul nu respecta ambele conditii simultan (val unit > 3000 lei, durata de exploatare > 1 an) atunci nu se recunoaste ca MF, dar ca OMVSD. SNC 16

 10. Balan andrian spune:

  Poate fi considerat mijloc fix ansamblu de materiale cu durata de utilizare funcționare 3,5 ani cu valoarea totala de 7000 lei
  Spre exemplu set de chei sau pentru un hotel setul de perne pentru tot hotelul???

 11. Andrei Copaci spune:

  Poate fi considerat MF Schele de constructie /ansamblu de piese:Platforme,carcase metalice,bare metalice si alte/ pretul lor de unitate este sub 1000 MDL,dar durata de utizare este destul de mare,mai mult de 5 ani,se folosesc ca constructii metalice in ansamlu.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...