37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind recunoaşterea în cadrul cheltuielilor deductibile din punct de vedere fiscal a penalităţilor pentru neachitarea la termen a plăţii pentru procurarea utilajului de producere

Privind recunoaşterea în cadrul cheltuielilor deductibile din punct de vedere fiscal a penalităţilor pentru neachitarea la termen a plăţii pentru procurarea utilajului de producere

01.03.2010 5.587 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind recunoaşterea în cadrul cheltuielilor deductibile din punct de vedere fiscal a penalităţilor pentru neachitarea la termen a plăţii pentru procurarea utilajului de producere

 

Penalităţile pentru neachitarea la termen a plăţii pentru procurarea utilajului de producere de baza achitate conform contractului intre agenţi economici sînt recunoscute in scopuri fiscale? Care este temeiul legislativ?

 

Dacă penalităţile specificate sunt specificate în contractul încheiat între părţi şi sunt calculate corect, atunci ele în temeiul art.24(1) din Codul Fiscal sunt deductibile în scopuri fiscale. Aceasta se datorează faptului că aceste penalităţi corespund definiţiei de ordinare şi necesare din cauza că dvs sunteţi juridic obligaţi să achitaţi penalităţile date. Penalităţile nu vor fi recunoscute ca deductibile în scopuri fiscale numai în cazul cînd contractul în baza căruia au fost calculate penalităţile a fost încheiat pentru mărfuri sau servicii pe care beneficiarul nu intenţionează să le folosească în cadrul activităţii de întreprinzător, sau cheltuielile pentru procurarea acestor mărfuri nu pot fi considerate drept ordinare şi necesare (spre exemplu – mărfuri şi servicii folosite de către fondator în scopuri personale şi nu pentru activitate). În acest caz însăşi valoarea acestor mărfuri sau servicii nu poate fi trecută la deduceri.

Atenţie, dacă penalitatea este creată artificial, adică, cumpărătorul a avut mijloace băneşti la contul de decontare şi a avut posibilitatea să-şi onoreze la timp obligaţiunile faţă de vînzător, pentru evitarea calculării penalităţii, dar nu a făcut-o din careva motive neîntemeiate, atunci această penalitatea nu se va considera o cheltuială ordinară şi necesară, şi respectiv nu va fi recunoscută ca deductibilă în temeiul art.24(1) din CF.

Cît priveşte TVA, din motiv că penalităţile aferente contractelor nu pot fi considerate drept livrări impozabile, furnizorul nu va calcula, iar cumpărătorul nu va achita TVA de la suma lor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...