37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie medicală  »  Scrisori, explicaţii   »   Privind reţinerea PAM din salariul achitat persoanelor fizice străine care nu au domiciliul permanent pe teritoriul Republicii Moldova (Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-492-1268 din 27.02.2009)

Privind reţinerea PAM din salariul achitat persoanelor fizice străine care nu au domiciliul permanent pe teritoriul Republicii Moldova (Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-492-1268 din 27.02.2009)

27.02.20091.535 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind reţinerea PAM din salariul achitat persoanelor fizice străine care nu au domiciliul permanent pe teritoriul Republicii Moldova

 

Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-492-1268 din 27.02.2009

IFPS. mun. Chişinău

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, a examinat adresarea nr.67/10-5 din 12.02.2009 prin care se solicită explicaţii ce ţin de calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din salariul achitat unei persoane fizice străine care nu are domiciliul permanent pe teritoriul Republicii Moldova şi comunică următoarele.

În conformitate cu prevederile art.10 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr. 1593-XV din 26.12.2002 (completat prin Legea nr. 259-XVI din 05.12.2008, publicată în Monitorul Oficial, nr.237-240, din 31.12.2008) cetăţenii străini şi apatrizii care au reşedinţă în Republica Moldova şi sunt încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, achită prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală calculate în modul prevăzut pentru categoriile respective de cetăţeni ai Republicii Moldova.

Astfel, reieşind din cele menţionate în cazul în care întreprinderea a angajat prin contract individual de muncă un cetăţean străin cu reşedinţă în Republica Moldova urmează să calculeze şi să reţină din sumele achitate acestuia primele menţionate în mărimea şi modul prevăzut pentru angajaţii care au domiciliul în Republicii Moldova.

 

Şef-adjunct al Inspectoratului                                       Andrian Timotin

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...