37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia muncii  »  Scrisori, informaţii   »   Privind prelungirea concediului anual de odihnă cu zilele de concediu medical sau de studii (Scrisoarea IFPS nr. 17-14/20-57 din 12.05.2009)

Privind prelungirea concediului anual de odihnă cu zilele de concediu medical sau de studii (Scrisoarea IFPS nr. 17-14/20-57 din 12.05.2009)

12.05.20093.031 views

Privind prelungirea concediului anual de odihnă cu zilele de concediu medical sau de studii

 

Scrisoarea IFPS nr. 17-14/20-57 din 12.05.2009

IFPS mun. Chişinău

În conformitate cu Legea pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.60-XVI din 21.03.2008, cu referire la art.118 alin.(6), în caz de coincidenţă totală sau parţială a concediilor medicale, a celor de maternitate şi de studii cu concediile de odihnă anuale durata acestora nu se include în durata concediilor de odihnă anuale. În baza unei cereri scrise a salariatului concediul de odihnă anual nefolosit integral sau parţial se prelungeşte imediat, respectiv, cu numărul zilelor indicate în documentul eliberat în modul stabilit sau se acordă în altă perioadă, de asemenea la cerere şi numai „în cadrul aceluiaşi an calendaristic".                                       

 

Şeful Inspectoratului                                       Victor Coadă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...