37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie socială  »  Scrisori, explicaţii   »   Privind persoanele străine şi nerezidenţii – subiecţi ai impunerii cu CAS (Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-871-5359 din 25.12.2008)

Privind persoanele străine şi nerezidenţii – subiecţi ai impunerii cu CAS (Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-871-5359 din 25.12.2008)

25.12.2008
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind persoanele străine şi nerezidenţii – subiecţi ai impunerii cu CAS

 

Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-871-5359 din 25.12.2008

IFPS mun. Chişinău

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, a examinat adresarea nr. 194-174/08 din 01.12.2008 prin care se solicită explicaţii privind corectitudinea calculării contribuţiilor de asigurări sociale în cazul persoanelor străine care lucrează şi se află temporar în Republica Moldova şi comunică următoarele.

Conform prevederilor art.1 din Legea cu privire la sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999 asiguratul la sistemul public este persoana fizică aptă pentru muncă, cu domiciliul în Republica Moldova, având obligaţia de a plăti contribuţii de asigurări sociale în vederea beneficierii de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege, inclusiv dreptul de a beneficia de pensii.

De asemenea, menţionăm că conform prevederilor art.30 alin. (1) din Codul civil domiciliu persoanei fizice este locul unde aceasta îşi are locuinţa statornică sau principală.

Astfel, ţinând cont de faptul că persoanele străine care lucrează şi se află temporar în Republica Moldova au doar reşedinţă în republică şi nu domiciliul permanent acestea, conform Legii nr.489-XIV din 08.07.1999, nu sunt persoane ce urmează să fie asigurate obligatoriu la sistemul public de asigurări sociale şi deci respectiv nu urmează de a calcula şi a reţine contribuţii de asigurări sociale din salariile acestora. Acest fapt ne-a fost confirmat şi de către organul ce promovează politica în domeniul asigurării sociale în Republica Moldova, şi anume de către Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului (scrisoarea MPSFC nr.01-1176/01-1367 din 11.06.2008).

Concomitent, menţionăm că conform prevederilor Instrucţiunii cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (anexa nr.3 la Ordinul CNAS nr.102-A din 12.03.08, publicat în Monitorul Oficiat nr.94-96 din 30.05.2008) formularul declaraţiei F 4-BASS este de două tipuri:

1) iniţială - este destinată pentru a declara calculul şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii perioadei de gestiune corespunzătoare pentru prima dată;

2) corectată - este destinată pentru corectarea datelor declarate anterior prin declaraţia iniţială unde s-au comis greşeli. Se completează diferenţa între datele corecte şi cele greşite cu semnul „ -" sau semnul „+" .

Astfel, în cazul în care contribuabilul constată unele erori la calcularea contribuţiilor de asigurări sociale pentru perioadele precedente declarate este în drept să prezinte, caselor teritoriale de asigurări sociale, Declaraţia corectată pentru perioada respectivă perfectată în modul stabilit de Instrucţiunea nominalizată.

 

Şef-adjunct interimar al Inspectoratului                                                 Andrian Timotin

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...