37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Privind particularităţile administrării impozitului privat în anul 2012

Privind particularităţile administrării impozitului privat în anul 2012

07.03.20121.381 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind particularităţile administrării impozitului privat în anul 2012

Scrisoarea IFPS nr. 26-08/3-15-111/1171 din 29.02.2012

 

IFS teritoriale

Direcţia marilor contribuabili

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pentru călăuză în lucru, aduce la cunoştinţă particularităţile administrării impozitului privat în anul 2012.

Unele prevederi ale administrării acestui impozit sunt prevăzute în art.11 al Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27 decembrie 2011 (Monitorul Oficial nr.19-20 din 25.01.2012).

Conform prevederilor acestui articol, impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul privatizării, indiferent de tipul mijloacelor folosite.

Subiecţii impunerii cu impozitul privat sunt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi fizice străine, cărora, în procesul privatizării, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.

Obiecte ale impunerii cu impozitul privat sunt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile. Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.

Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-teritoriale în funcţie de apartenenţa bunului. Nu se achită impozitul privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.

În cazul rezilierii sau rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare, determinată de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.

Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului proprietate publică.

Totodată, menţionăm că legislaţia în vigoare nu prevede obligaţia prezentării unei dări de seamă cu referinţă la acest impozit.

Urmare a celor expuse, IFS teritoriale şi DMC se obligă să respecte şi să asigure îndeplinirea întocmai a prevederilor legislaţiei fiscale în partea ce ţine de administrarea impozitului privat.

 

Şef adjunct interimar                                                  Iuri Lichii

Comentarii

  1. beneficiu spune:

    adrian lucreaza f. bine

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...