37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind păstrarea numerarului în casieria întreprinderii

Privind păstrarea numerarului în casieria întreprinderii

30.01.2009 17.340 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind păstrarea numerarului în casieria întreprinderii

Întrebare: Ce prevede legislaţia referitor la limita de numerar care se permite a fi păstrată în casieria întreprinderii? Care este termenul de păstrare în casierie a mijloacelor băneşti în numerar?

Răspuns: Decontările în numerar reprezintă circulaţia mijloacelor băneşti în numerar, care este reglementată prin Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 174 din 25 decembrie 1997, Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 25 noiembrie 1992, Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 3 ianuarie 1992.

Totodată, fluxul mijloacelor băneşti în numerar include încasarea şi plata mijloacelor băneşti în numerar, iar în contextul art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992, decontarea în numerar pentru obligaţiunile financiare constituie plata mijloacelor băneşti pentru o datorie, angajament, îndatorire financiară.

Plăţile băneşti reprezintă suma mijloacelor băneşti, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, accizele achitate efectiv pentru materii prime, materiale, mărfuri, achiziţii de active pe termen lung şi scurt, precum şi suma avansurilor plătite pentru acestea.

De asemenea, este necesar de menţionat că, potrivit pct. 1 şi pct. 2 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992, toate întreprinderile, indiferent de statutul lor juridic, sînt obligate să păstreze mijloacele lor băneşti în instituţiile financiare, iar decontările dintre întreprinderi pe angajamente (obligaţiune) se efectuează la instituţiile financiare, de regulă, prin virament.

Totodată, conform pct. 8 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, întreprinderile au dreptul să păstreze în casele lor numerar pentru retribuirea muncii, plata subvenţiilor de asigurare socială, burselor, pensiilor, numai pe un termen de cel mult 3 zile lucrătoare, inclusiv ziua de primire a banilor la instituţia financiară.

Astfel, în legislaţia în vigoare nu este stabilită limita maximă a mijloacelor băneşti în numerar care pot fi păstrate în casieria întreprinderii.

Este de remarcat că, potrivit pct. 10 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, eliberarea de numerar spre decontare pentru cheltuielile legate de deplasări de serviciu se efectuează în limitele sumelor aferente persoanelor detaşate.

Foarte important este pct. 7 din normele sus numite, conform căruia întreprinderile  sînt obligate să predea instituţiilor financiare ce  le  deservesc  toate surplusurile de numerar ce  depăşesc  necesarul minim  pentru  efectuarea  decontărilor la  începutul  zilei  următoare, pentru înscrierea lor în conturile curente – prin urmare fiecare întreprindere în mod individual poate să stabilească acest necesar minim pentru subdiviziune în baza unui ordin sau dispoziţie internă. Ulterior întreprinderea va putea păstra mijloace băneşti în casierie în limita necesarului minim indicat în ordinul emis de conducător, fără încălcarea legislaţiei în vigoare.

Comentarii

  1. Tatiana spune:

    E corect ca banii incasati prin caseria intreprinderii să fie depusi STRICT la banca de deservire şi respectiv de primit de la Bancă bani pentru SALARIU , necesitati gospodaresti si locatiunea auto la persoane fizice. Operatiunea de salariu nu se face prin card.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...