37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind obligaţia achitării taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

Privind obligaţia achitării taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

12.11.2012 15.904 views

Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind obligaţia achitării taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

 

Reprezintă obiect al impunerii cu taxa de amplasare a publicităţii standul mobil amplasat în faţa clădirii întreprinderii? În ce condiţii se admite amplasarea acestuia?

 

Conform art. 1 al Legii cu privire la publicitate Nr.1227-XIII din 27.06.97, publicitatea (reclama) -este informaţia publică despre persoane, mărfuri (lucrări, servicii), idei sau iniţiative (informaţie publicitară, material publicitar) menită să suscite şi să susţină interesul public faţă de acestea, să contribuie la comercializarea lor şi să ridice prestigiul producătorului.

Adică, dacă standul (afişul,panoul, sau alt mijloc tehnic) conţine un astfel de gen de informaţie, prin prisma legislaţiei fiscale este considerat publicitar, iar suprafaţa acestuia examinată ca bază impozabilă a taxei de plasare a publicităţii.

 Este absolut necesar de menţionat că conform modificărilor şi completărilor realizate în Titlul VII al Codului Fiscal prin Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, începînd cu 13 ianuarie 2012, din taxa pentru plasarea (amplasarea) publicităţii (reclamei) a fost exclusă categoria de publicitate exterioară ( realizată prin sisteme ce include afişele, panourile, standurile, instalaţiile şi construcţiile situate separat sau suspendate de pereţii şi de acoperişurile clădirilor), şi în acelaşi timp introdusă o nouă taxătaxa pentru dispozitivele publicitare.

Dispozitiv publicitar –construcţie de diverse configuraţii şi dimensiuni, ce serveşte drept suport pentru mesaje şi imagini publicitare;  

Potrivit art. 290 lit q) al Codului Fiscal, subiecţii impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare sunt persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care sunt proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare.

Obiectul impunerii şi baza impozabilă a acestei taxe, conform prevederilor art. 291 lit. q) şi lit. q) din Anexa la Titlul VII al Codului Fiscal, îl constituie suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar.Unitatea de măsură a taxei - lei anual pentru fiecare m2 .

Cota taxei se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.

Termenul de plata a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale- Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar ,începînd cu perioada fiscală –trimestrul I al anului 2012.

Totodata,conform art.297 al Codului Fiscal, administraţia publică locală poate aplica toate sau numai o parte din taxele locale, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale.În unele unităţi teritoriale această taxă a fost deja aplicată începînd cu data de 01.01.2012.

Pentru anul 2012, Anexa nr.1 la Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.3/2 din 27.04.2012 cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2012 , încă nu prevede intarea în vigoare a Taxei pentru dispozitivele publicitare. Din informaţiile pe care le deţinem, reprezentanţii primăriei m.Chişinău au elaborat deja proiectele de decizie şi le-au înaintat comisiilor din cadrul CMC care urmează să ia o decizie în acest sens.

Nu în ultimul rînd e necesar de subliniat că producătorii şi difuzorii de publicitate socială (acea publicitate care reprezintă interesele societăţii şi ale statului în propagarea unui mod de viaţă sănătos, ocrotirea sănătăţii, protecţia mediului înconjurător, păstrarea integrităţii resurselor energetice, protecţia socială a populaţiei şi care nu are scop lucrativ şi urmăreşte obiective filantropice şi de importanţă socială),sînt scutiţi de plata acestei taxe în temeiul art.296 al Codului Fiscal- doar în baza deciziei administraţiei locale.

Afişele filarmonicii, circului, teatrelor, cinematografelor, palatelor şi caselor de cultură, plasate pe faţadele, în vitrinele acestor localuri şi pe teritoriul adiacent se consideră publicitate socială.

Avînd în vedere cele relatate,şi luînd în considerare explicaţiile orale ale persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul IFPS, putem conchide că standul publicitar amplasat la sol şi situat în afara sediului contribuabilului este obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare.

În acest context, tinem să indicăm că achitarea taxei se va efectua la capitolul 122 al Clasificaţiei Bugetare, paragraful 69 (introdus prin Ordinul nr.13 din 02.02.2012 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare ).

Referitor la întrebarea a doua relatăm că amplasarea publicităţii exterioare se admite cu permisiunea organului respectiv al administraţiei publice locale, coordonată în prealabil cu: - subdiviziunea teritorială a Poliţiei Rutiere a Ministerului Afacerilor Interne; - organul teritorial al Direcţiei Drumurilor, în cazul amplasării publicităţii pe arterele rutiere din afara localităţilor; - organul respectiv de conducere al Căii Ferate din Moldova, în cazul amplasării publicităţii în zona de expropriere a căii ferate (art. 16 alin. (2) al Legii nr. 1227-XIII din 27.06.1997).

În municipiul Chişinău obţinerea autorizaţiei se efectuează conform Regulamentului Provizoriu privind autorizarea şi amplasarea dispozitivelor de publicitate, a publicităţii exterioare,firmelor (inscripţii şi imagini exterioare) în Municipiul Chişinău aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Chişinau nr.71/15 din 03.05.2007.

Însă din relatările telefonice ale Direcţiei Generale Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare din cadrul Primăriei Chişinău, pentru dispozitivele mobile amplasate în stradă care conţin acest tip de informaţie,agenţilor economici nu li se acordă autorizaţii pe motiv că acestea ar îngreuna circulaţia pietonilor.

Avînd în vedere actualitatea problemei,redacţia Contabilsef.md se va adresa în scris autorităţilor de resort cu scopul eliminării tuturor neclarităţilor,şi va publica ulterior pe pagină raspunsurile primite.

Comentarii

 1. Olesea spune:

  nu am inteles bine, publicitatea incleiata de peretele oficiului propriu se va impozita?

 2. Adrian spune:

  NU cea care este pe perete oficiului propriu si coincide cu activitatea dvs nu se considera publicitate conform art. 17 din legea cu privire la publicitate

 3. Chiriac Emilia spune:

  Publicitatea cre se amplaseaza pe masina proprie se certifica,unde si care e procedura si costul

 4. Diana spune:

  Pentru a amplasa un baner publicitar pe gardul companiei unde arendam oficiu , e necesara autorizatia? Si daca da, de unde o obtinem?

 5. Dumitru spune:

  Bună , am așa o întrebare , eu mă angajez cu mașina proprie la firma X , firmaX dorește sași pună reclama să pe mașina mea . Eu consider că ei ar trebui să facă un contract aparte pentru că prestez servici de reclamă pe mașina mea și ar trebui să-mi se achite aparte acest moment , am dreptate ? Firma X pune că condiție obligatorie să fie reclama ei pe mașina mea dacă mă angajez  la ei . Cum e corect ? Mulțumesc anticipat .

   

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...