37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind neincluderea în calculul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă a lunilor lucrate incomplet la locul de muncă de bază, chiar dacă la alte locuri de muncă acestea au fost lucrate complet

Privind neincluderea în calculul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă a lunilor lucrate incomplet la locul de muncă de bază, chiar dacă la alte locuri de muncă acestea au fost lucrate complet

06.09.2010 1.829 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind neincluderea în calculul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă a lunilor lucrate incomplet la locul de muncă de bază, chiar dacă la alte locuri de muncă acestea au fost lucrate complet

 

Angaja prin contract individual de muncă, în luna iulie a fost în concediu anual timp de 28 zile. În luna septembrie angajatei trebuie să i se calculeze concediu de maternitate. Ea a prezentat în contabilitate un certificat de salarizare de la o altă întreprindere la care lucrează prin cumul, şi la care a lucrat complet toate 6 luni luate în calcul. Se va include luna iulie în calcul pentru determinarea indemnizaţiei pentru maternitate sau nu? Şi dacă da, ce venit se va indica pentru această lună?

 

Conform pct.23 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale (HG nr. 108 din 03.02.2005), baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul mediu lunar realizat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţiile de asigurări sociale. În cazul în care lunile luate în calcul, conform primului alineat, sînt lucrate incomplet din motive întemeiate, la determinarea bazei de calcul se ia în considerare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada respectivă.

Conform aceluiaşi punct, în cazul în care persoana desfăşoară activităţi în mai multe unităţi şi în fiecare este asigurată, conform legislaţiei, indemnizaţia se calculează în funcţie de venitul total asigurat. Venitul asigurat se va confirma prin certificate eliberate de fiecare din unităţile economice în care îşi desfăşoară activitatea salariatul.

Legislaţia în vigoare nu prevede expres o soluţie a situaţiei descrise mai sus.

Dar totuşi, conform pct.6 din Regulament, stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor se efectuează de către unitatea economică în care îşi desfăşoară activitatea de bază angajatul (unde se păstrează carnetul de muncă) prin contract individual de muncă.

Din aceste considerente, în calcul se vor include doar lunile lucrate complet (sau lucrate incomplet din motive neîntemeiate) la lucrul de bază. Baza de calcul va constitui suma „venitului asigurat” realizat la fiecare din întreprinderi (de la care s-au prezentat certificatele respective) pentru lunile date.

În cazul invers, cînd angajatul ar fi lucrat la locul de muncă de bază toate 6 luni complet, iar la locul de muncă prin cumul ar fi fost în concediu de odihnă în careva din aceste luni, în calcul intră doar lunile lucrate complet la ambele locuri de muncă.

 

 

Comentarii

  1. Elena spune:

    Venitul mediu lunar se calculeaza reiesind din lunile lucrate complet la locurile munca de baza la care se adauga venitul obtinut la locul de munca prin cumul pt aceleasi luni, INDIFERENT DE FAPTUL DACA LA LUCRUL PRIN CUMUL ASIGURATUL A REALIZAT PROGRAMUL INTEGRAL.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...