37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie medicală  »  Scrisori, explicaţii   »   Privind necesitatea calculării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru fondatorul întreprinderii (Scrisoarea IFPS nr. 26-08/4-11/5-620-635/6078 din 27.09.2010)

Privind necesitatea calculării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru fondatorul întreprinderii (Scrisoarea IFPS nr. 26-08/4-11/5-620-635/6078 din 27.09.2010)

27.09.20101.335 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind necesitatea calculării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru fondatorul întreprinderii

 

Scrisoarea IFPS nr. 26-08/4-11/5-620-635/6078 din 27.09.2010

IFS pe mun. Chişinău

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a examinat adresarea nr. 1/2010 din 26.08.2010 prin care se solicită explicaţii ce ţin de necesitatea calculării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru fondatorul întreprinderii şi comunică următoarele.

Conform prevederilor alin.(1) art.35 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999, organele Serviciului Fiscal de Stat efectuează colectarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi controlul corectitudinii calculării şi virării lor în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat în modul stabilit de legislaţia fiscală.

Totodată, inspectoratele fiscale de stat teritoriale, în conformitate cu drepturile şi atribuţiile acestora, în temeiul prevederilor art.17 lit.b) alin.(1) din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002, ţin evidenţa şi controlul corectitudinii calculării şi virării în termen la contul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi încasarea penalităţilor şi sancţiunilor financiare.

Prin urmare, în cazul în care organul fiscal depistează în cadrul controlului fiscal neachitarea plăţilor nominalizate, este în drept în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare de a recalcula plăţile nominalizate şi, respectiv, de a aplica sancţiunile financiare stabilite de legislaţie.

Totodată, ţinem să menţionăm, că deoarece după cum a fost menţionat în adresare fondatorul întreprinderii individuale în perioada supusă controlului nu a avut domiciliul în Republica Moldova, pentru a stabili necesitatea calculării plăţilor date a fost solicitată opinia Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, despre care Vă vom informa suplimentar.

Cît priveşte întrebarea ce ţine de dreptul reprezentantului întreprinderii individuale de a semna actul de control emis de către organul fiscal menţionăm că, conform prevederilor alin.(3) art. 244 din Codul fiscal, împuternicirile reprezentantului altul decît cel legal trebuie să fie confirmate printr-o procură, eliberată in conformitate cu prevederile articolului menţionat sau printr-un document ce atestă funcţia ori împuternicirile pe care Ie deţine - în cazul conducătorului persoanei juridice.

Potrivit prevederilor art.252 din Codul civil, procura este înscrisul întocmit pentru atestarea împuternicirilor conferite de reprezentat unui sau mai multor reprezentanţi. Procura eliberată pentru încheierea de acte juridice în formă autentică trebuie să fie autentificată notarial.

Astfel, reieşind din prevederile legislaţiei în vigoare, reprezentantul întreprinderii nominalizate are dreptul de a semna documentele emise de către organul fiscal, doar în cazul în care acesta va întruni una din condiţiile enumerate anterior.

 

Şef-adjunct al Inspectoratului                                                              Gheorghe Cojocari

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...