37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind neacordarea de către angajator a contractului individual de muncă

Privind neacordarea de către angajator a contractului individual de muncă

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind neacordarea de către angajator a contractului individual de muncă

 

În cadrul întreprinderii în care activez directorul nu doreşte să îmi acorde copia contractului de muncă, unde mă pot adresa pentru a rezolva această problemă ?

Încheierea contractului individual de muncă este obligaţiunea angajatorul prevăzută în Codul Muncii al Republicii Moldova.

Potrivit art. 56 (3) din Codul Muncii Contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare, se semnează de către părţi, i se atribuie un număr din registrul unităţii şi se aplică ştampila unităţii. Un exemplar al contractului individual de muncă se înmînează salariatului, iar celălalt se păstrează la angajator.

Articolul 58 din Codul Muncii prevede că contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă, iar în cazul în care contractul individual de muncă nu a fost perfectat în formă scrisă, acesta este considerat a fi încheiat pe o durată nedeterminată şi îşi produce efectele din ziua în care salariatul a fost admis la muncă de către angajator sau de către o altă persoană cu funcţie de răspundere din unitate, abilitată cu angajarea personalului. Dacă salariatul dovedeşte faptul admiterii la muncă, perfectarea contractului individual de muncă în forma scrisă va fi efectuată de angajator ulterior, în mod obligatoriu.

 În cazul de faţă vă puteţi adresa la Inspecţia Muncii care se afla pe adresa:

Chişinău, str. Miron Costin 17/2

sau să telefonaţi la Linia fierbinte a Inspecţiei Muncii (telefon de încredere)

(022) 49-94-00

În cazul angajării fără respectarea formei scrise corespunzătoare, angajatorul este obligat, de asemenea, în baza procesului-verbal de control al inspectorului de muncă, să perfecteze contractul individual de muncă conform prevederilor Codului Muncii.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...