37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind ne obligativitatea avocatului să achite contribuţia de asigurare obligatorie socială şi medicală în sumă fixă în cazul cînd este concomitent şi salariat la alt loc de muncă

Privind ne obligativitatea avocatului să achite contribuţia de asigurare obligatorie socială şi medicală în sumă fixă în cazul cînd este concomitent şi salariat la alt loc de muncă

14.01.2011 2.334 views

Natalia Rincău, jurisconsult "Optim Audit" SRL
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind ne obligativitatea avocatului să achite contribuţia de asigurare obligatorie socială şi medicală în sumă fixă în cazul cînd este concomitent şi salariat la alt loc de muncă

 

Dacă un avocat lucrează ca profesor în cadrul universităţii şi pentru el se reţin din salariu contribuţii de asigurări obligatorii sociale, el mai trebuie să le achite şi în sumă fixă?

În conformitate cu punctul 1.5 din Anexa nr.3 a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010  nr. 129 XVIII din 23.12.2009, întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii publici, care activează în baza licenţei, sunt obligaţi să se asigure individual, achitînd contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în mărime  fixă de 4044 lei anual, cu excepţia cazului în care se atribuie categoriilor de plătitori prevăzute la punctele:

1.1:

- persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu excepţia celor specificate la pct.1.2–1.4 din prezenta anexă;

- cetăţenii Republicii Moldova angajaţi prin contract în proiecte, instituţii şi organizaţii internaţionale, indiferent de sursa finanţării activităţilor, în cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd scutirea de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;

- persoanele care desfăşoară activitate în funcţie electivă ori sînt numite în autorităţi executive;

- judecătorii, procurorii, avocaţii parlamentari;

1.2:

 - angajaţii care activează în condiţii speciale de muncă, conform anexei nr.6 la Lege;

1.3:

- angajaţii care întrunesc condiţiile stipulate în art.24 alin.(20) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.

1.4:

- angajatorii din agricultură (persoane fizice şi juridice) care practică exclusiv activităţile stipulate în grupele 01.1–01.4 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CRM 007–2000), aprobat prin Hotărîrea Departamentului “Moldova-Standard” nr.694-ST din 9 februarie 2000, pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii.

Astfel, din considerentul că avocatul face parte din categoria persoanei angajate prin contract individual de muncă, pe perioada cît beneficiază de acest statut este scutit de plata contribuţiei de asigurări sociale în mărime fixă pentru asigurarea individuală.

Cît priveşte, asigurarea medicală menţionăm că în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală  persoanele fizice, incluse la începutul anului de gestiune în una din categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 (avocaţii, notarii publici, titularii de patentă, fondatorii întreprinderilor individuale etc,), care pe parcursul anului se includ în una din categoriile de plătitori prevăzute la pct.2 din anexa nr.1 (angajaţii) şi care confirmă achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru anul respectiv nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense pentru perioada respectivă. În cazul menţionat nu se calculează nici primele ce urmează a fi achitate de către angajator pentru asigurarea persoanelor nominalizate.

Dacă avocatul care are statutul de angajat, nu poate confirma achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, atunci angajatorul său este obligat să achite primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în proporţie de 7 % (cîte 3,5% pentru fiecare categorie: angajator şi angajat), iar avocatul la rîndul său este eliberat de obligaţia de a achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.

 

Comentarii

  1. Alexei spune:

    Stimate coleg. Conform Legii cu privirela avocatură, avocatul nu are dreptul să aibă o altă activitate decît cea de avocat, în caz contrar el încalcă legea și poate fi sancționat, ori lipsit de licență. Astfel, avocatul nu poate să fie salariat.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...