37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia muncii  »  Scrisori, informaţii   »   Privind ne menţinerea salariului mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare angajaţilor cu salariu lunar fix (Scrisoarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.01-3262 din 24.09.2010)

Privind ne menţinerea salariului mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare angajaţilor cu salariu lunar fix (Scrisoarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.01-3262 din 24.09.2010)

24.09.20105.093 views

Privind ne menţinerea salariului mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare angajaţilor cu salariu lunar fix

 

Scrisoarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  nr.01-3262 din 24.09.2010

 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a examinat demersul Dvs. referitor la aplicarea corectă a prevederilor art. 111 din Codul Muncii şi comunică următoarele.

Potrivit prevederilor art. 111 al Codului Muncii, în redacţia Legii nr.168 din 9 iulie 2010, de dreptul la achitarea salariului mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare care nu coincid cu zilele de repaus săptămînal beneficiază salariaţii care sunt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp.

Această normă rezultă din prevederile articolului 2 al Cartei sociale europene (revizuite), prin care se garantează menţinerea la acelaşi nivel a salariului angajatului, necătînd la faptul că statul declară zile de sărbătoare.

Respectiv, salariaţii care sunt remuneraţi cu salarii lunare nu beneficiază de dreptul la achitarea salariului mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare, deoarece mărimea salariului lor nu se reduce odată cu reducerea timpului de muncă din luna respectivă în legătură cu prezenţa zilei (zilelor) de sărbătoare.

Ţinem să vă informăm că, suport pentru modificarea art. 111 al Codului Muncii a servit interpretarea art.2 pct.2) din Carta socială europeană (revizuită) oferită de Secretariatul Cartei la solicitarea ministerului.

 

Viceministru                             Sergiu Sainciuc

 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

                                                                  

Scrisoare nr.13 din 10.09.2010

 

Subiect: plata salariului mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare angajaţilor cu salariu fix

 

În legătură cu modificarea art.111 din Codul Muncii prin Legea nr.168 din 09.07.2010 (publicată în Monitorul Oficial nr.160-162/586 din 07.09.2010), firma de audit „Optim Audit” SRL solicită respectuos explicaţii referitor la obligativitatea plăţii salariului mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare.

Conform redacţiei noi a art.111: „În Republica Moldova, zile de sărbătoare nelucrătoare, cu plata salariului mediu (pentru salariaţii care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp)”.

Redacţia veche a art.111 era „În Republica Moldova, zile de sărbătoare nelucrătoare, cu menţinerea salariului mediu”.

Astfel s-au concretizat categoriile de salariaţi cărora li se plăteşte salariul mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare: „salariaţii care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp”.

Totodată s-a înlocuit noţiunea „menţinerea salariului mediu” cu noţiunea „plata salariului mediu”.

Pînă la modificarea acestui articol, angajatorul era obligat să plătească salariul mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare tuturor angajaţilor, chiar şi celor care aveau salariu fix lunar. Angajaţii cu salariu fix, aveau de primit salariul fix întreg şi în plus indemnizaţia calculată pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare din luna respectivă. Aceasta era prevăzut şi de explicaţiile Ministerului Economiei 07/2-5667 din 05.11.2009. În revista de specialitate „Dreptul muncii” nr. 3 (27) din 2008 (p. 81 - 83), specialiştii explică aceasta prin faptul că Republica Moldova a aderat la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (Hotărîrea Guvernului nr. 217-XII din 28.07.1990) şi la Carta socială europeană (Hotărîrea Guvernului nr.484-XV din 28.09.2001), care garantează plata salariului mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare, şi prin prevederile literei e), punctul 1) art.9 şi punctul 1), art.8 din Codul Muncii, conform cărora, toţi angajaţii (inclusiv cei cu salariu fix) au dreptul la zilele de sărbătoare nelucrătoare.

Respectiv, apare întrebarea – Sunt obligaţi angajatorii să achite salariul mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare angajaţilor cu salariu fix lunar, în urma schimbărilor în art.111 din Codul Muncii?

Aceasta, luînd în consideraţie că „salariul fix” este o metodă de salarizare „pe unitate de timp”, conform punctului 3, art.130 din Codul Muncii.

Şi în acelaşi timp, prevederile Declaraţiei Universală a Drepturilor Omului şi a Cartei sociale europene la care a aderat Republica Moldova nu s-au modificat în acest sens şi, conform punctului 2, art.4 din Constituţia Republicii Moldova şi art.13 din Codul Muncii, în prezenţa neconcordanţelor între prevederile acordurilor internaţionale, la care Republica Moldova face parte, şi actele legislative naţionale, prioritate se acorda acordurilor internaţionale.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...