37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind modul de reţinere şi plată a impozitului pe venit şi calculare a TVA la importul serviciilor

Privind modul de reţinere şi plată a impozitului pe venit şi calculare a TVA la importul serviciilor

06.02.2010 7.567 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind modul de reţinere şi plată a impozitului pe venit şi calculare a TVA la importul serviciilor

 

Persoana fizică nerezidentă prestează servicii de consultanţă juridică unei entităţi rezidente. Care e procedura fiscală de reţinere a impozitelor şi care impozite urmează a fi reţinute din venitul obţinut de această persoană fizică nerezidentă?

 

În temeiul art.70 din Codul Fiscal, se impozitează venitul nerezidentului obţinut pe teritoriul Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă. Conform punctului b) art.71 din CF, venitul din serviciile de consultanţă prestate de către nerezident unui rezident al RM se consideră venit impozabil pentru nerezident în cazul cînd acesta a prestat serviciile efectiv în RM. La determinarea locului unde a fost obţinut venitul nerezidentului se respectă principiul geografic. Dacă nerezidentul s-a deplasat pe teritoriul RM pentru a presta serviciul de consultanţă, atunci se va considera că acesta a obţinut venit impozabil în RM.

Conform art. 91 (1) orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, orice reprezentanţă, conform art.5 pct.20), instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine din veniturile nerezidentului, specificate la art.71, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidentului (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărime de 15% din:

- plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului în formă monetară şi nemonetară, a căror sumă nu este deductibilă în scopuri fiscale;

- alte venituri.

În cazul în care venitul obţinut de nerezident din prestarea serviciilor de consultanţă se va considera obţinut pe teritoriul RM şi va fi impozitat la sursa de plată, cheltuielile rezidentului pentru achitarea serviciilor date vor fi permise spre deducere (art. 70 (2 b)). În acest caz, persoana fizică este obligată să reţină şi să achite în buget un impozit în mărime de 15% din plata pentru servicii, apoi să reflecte suma venitului calculat şi impozitul reţinut din acesta în Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta IRV 09 (lunară) în rîndul ALT b) şi în Nota de informare privind impozitul reţinut din sursele de venit altele decît salariul achitate persoanelor nerezidente INR 09 (anuală) cu indicarea codului sursei de venit ALT b).

Dacă între RM şi ţara de origine a rezidentului este încheiat un acord privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, atunci se vor aplica condiţiile de impozitare a venitului nerezidentului specificate în acest acord. Conform art.793 (2) din CF, pentru a beneficia de facilităţile fiscale în conformitate cu tratatele internaţionale, nerezidenţii care au dreptul la primirea venitului urmează să prezinte persoanei care achită venitul, pînă la data achitării lui, o confirmare precum că aceşti nerezidenţi au rezidenţa permanentă în statul cu care Republica Moldova are încheiat un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, certificată de organul competent al statului străin respectiv, tradus în limba moldovenească. Confirmarea se prezintă în original pentru fiecare an fiscal, în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat. Art. 793 (3) spune că în cazul în care cotele impozitului din legislaţia internă sînt mai favorabile decît cele din tratatele internaţionale, se vor aplica cotele impozitului prevăzute de legislaţia internă.

Totodată, importul de servicii duce şi la apariţia obligaţiunilor rezidentului privind TVA.

Conform art.111 din CF, locul livrării serviciilor de consultanţă se consideră a fi sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului (în cazul nostru - RM). Astfel, se consideră că rezidentul importă serviciul şi, este obligat în temeiul art.101 (4) din CF să achite TVA (20%) la data prestării serviciului, indicată în documentul care confirmă prestarea serviciului (actul de prestare a serviciului). (Atenţie, pînă la 01.01.2010, TVA la import de servicii se achita la data plăţii pentru servicii). Vrem să menţionăm, că conform art.94 c) din CF, toate persoanele juridice şi fizice care importă servicii sunt obligate să calculeze şi să achite TVA, indiferent de faptul dacă acestea sînt sau nu înregistrate ca plătitori de TVA în conformitate cu art.112 sau 1121 din CF. Ulterior rezidentul va reflecta în Declaraţia privind TVA (TVA 06) valoarea serviciilor importate şi TVA calculată şi achitată de la această sumă în rubricile 7 şi 8, şi în rubricile 12 şi 13.

PS: Există o tratare a inspectoratului fiscal, precum că în cazul cînd persoana fizică prestează servicii întreprinderii, şi în acelaşi timp nu este înregistrată în modul stabilit de Legea nr.845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”, recompensa achitată unei asemenea persoane se consideră a fi salariu şi se impozitează în conformitate cu art.88 din CF. În acest sens fost emisă şi o scrisoare a IFPS (nr. 17-2-09/2-127-801/13 din 27.02.2003) cu textul căreia puteţi face cunoştinţă mai jos.

Însă, această tratare nu poate aplicată şi asupra cazului nostru, cînd persoana fizică este nerezidentă şi prestează serviciile de consultanţă din numele companiei străine.

Comentarii

 1. Lilia spune:

  Un articol necesar, dar daca entitatea este o Asociatie Obsteasca si nonprofit? cum se raporteaza TVA

 2. negara ghenadie spune:

  pe principii generale

 3. Lilia spune:

  Ok, deci eu prezint declaratia TVA … neavind nici un fel de vinzari, dar am procurari… si ce se intimpla mai departe? cite luni la rind ar fi cazul sa prezint aceasta declatarie TVA? ca daca o prezint 3 luni consecutiv statul imi va fi dator!!!

 4. negara ghenadie spune:

  de ce considerati ca statul va va fi dator?
  o sa aveti o obligatie fiscala pe care trebuie sa o stingeti, la rindul sau nefiind subiect impozabil nu veti avea dreptul de a trece in cont tva-ul achitat pentru serviciul importat
  bafta
  daca ceva ma telefonati, sa va explic detalii

 5. Rodi spune:

  AFEX, dar in cazul serviciilor de reasigurare cum functioneaza? Reasiguratorul este din Polonia. Cind semnam contractul de reasigurare ce tre sa achitam si TVA?
  multumesc

 6. Rodi spune:

  I-mi retrag intrebarea.
  Am gasit raspunsul: art 103, 12) g)

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...