37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Privind modul de perfectare documentară la refacturarea cheltuielilor compensate aferente bunurilor recepţionate de către subiectul impunerii cu TVA, care nu sunt destinate desfăşurării activităţii de întreprinzător şi sunt compensate de către angajaţi

Privind modul de perfectare documentară la refacturarea cheltuielilor compensate aferente bunurilor recepţionate de către subiectul impunerii cu TVA, care nu sunt destinate desfăşurării activităţii de întreprinzător şi sunt compensate de către angajaţi

17.04.20128.729 views Contabilsef.md

6

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
false false false MicrosoftInternetExplorer4

Privind modul de perfectare documentară la refacturarea cheltuielilor compensate aferente bunurilor recepţionate de către subiectul impunerii cu TVA, care nu sunt destinate desfăşurării activităţii de întreprinzător şi sunt compensate de către angajaţi

Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 15-09/171 din 26.03.2012

 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

Ministerul Finanţelor a examinat proiectul comunicatului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modul de perfectare documentară la refacturarea cheltuielilor compensate aferente bunurilor recepţionate de către subiectul impunerii cu TVA, care nu sunt destinate desfăşurării activităţii lui de întreprinzător şi sunt compensate de către angajaţi, comunică următoarele.

1. Cu referire la compensarea valorii carnetelor de muncă de către angajaţi.

Conform art.96 pct.6 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, livrare impozabilă este o livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de T.V.A., efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.

Potrivit art.95 alin.(1) al Codului Fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.

În conformitate cu pct.80 al Regulamentului privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1449 din 24.12.2007, la întocmirea carnetului de muncă angajatorul încasează de la salariat contravaloarea acestuia.

Astfel constatăm că carnetele de muncă, transmise angajaţilor cu compensarea cheltuielilor aferente, nu constituie o livrare impozabilă. Prin urmare, la eliberarea carnetelor de muncă angajaţilor pe parcursul lunii calendaristice se va întocmi un registru (listă) cu indicarea informaţiei (numele, prenumele angajatului, funcţia deţinută, seria şi numărul carnetului de muncă, data eliberării şi semnătura angajatului). La finele lunii, în baza registrului privind eliberarea carnetelor se va întocmi factura la suma totală aferentă carnetelor eliberate.

Prin urmare, transmiterea carnetelor de muncă angajaţilor nu reprezintă venit/cheltuieli pentru entitate şi respectiv nici livrare impozabilă cu TVA.

În contabilitatea financiară valoarea carnetelor de muncă procurate de la producător, inclusiv suma TVA se înregistrează ca majorare a cheltuielilor anticipate curente şi a altor datorii pe termen scurt.

Ulterior, valoarea carnetelor de muncă eliberate angajaţilor se reflectă ca majorare a creanţelor pe termen scurt ale personalului şi diminuare a cheltuielilor anticipate curente.

2. Cu referire la compensarea cheltuielilor personale de către angajaţi entităţii.

Angajatorul în baza facturii fiscale primite de la furnizor/prestator înregistrează valoarea mărfurilor/serviciilor consumate în cadrul activităţii de întreprinzător în componenţa activelor, cheltuielilor sau consumurilor, iar suma TVA aferentă în Registrul de evidenţă a procurărilor şi în debitul contului 534 „Datorii privind decontările cu bugetul".

Totodată, valoarea cheltuielilor personale ale angajaţilor pentru serviciile/mărfurile, ce urmează a fi compensată, inclusiv suma TVA aferentă, care este indicată în aceeaşi factură fiscală, se înregistrează în conturile contabilităţii de gestiune (clasa a 8-a).

Pentru cheltuielile aferente serviciilor de telefonie, mobilă, plăţilor pentru prînz, valorii uniformei de serviciu şi altor cheltuieli personale, compensate de către angajat, se întocmeşte un registru (listă) cu indicarea informaţiei specifice pe fiecare angajat şi semnătura acestuia, în baza căruia, la sfîrşitul lunii se eliberează documentul primar cu regim special „factura" în care se vor indica doar cheltuielile aferente compensării. Achitarea cheltuielilor personale ale angajaţilor se poate efectua prin reţineri din salariu sau prin încasarea numerarului în casierie sau la contul curent.

Astfel, suma TVA aferentă mărfurilor/serviciilor compensate de către angajaţi nu se trece în contul datoriilor privind taxa pe valoarea adăugată şi respectiv valoarea mărfurilor/serviciilor compensate nu constituie obiect impozabil.

Viceministru                                       Victor Barbăneagră

 

P.S. Vă îndemnăm sa vă expuneţi propriile opinii, observaţii, obiecţii aferente acestui comunicat dar şi situaţiile asemănătoare din practica DVS.

false false false MicrosoftInternetExplorer4

Privind modul de perfectare documentară la refacturarea cheltuielilor compensate aferente bunurilor recepţionate de către subiectul impunerii cu TVA, care nu sunt destinate desfăşurării activităţii de întreprinzător şi sunt compensate de către angajaţi

Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 15-09/171 din 26.03.2012

 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

Ministerul Finanţelor a examinat proiectul comunicatului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modul de perfectare documentară la refacturarea cheltuielilor compensate aferente bunurilor recepţionate de către subiectul impunerii cu TVA, care nu sunt destinate desfăşurării activităţii lui de întreprinzător şi sunt compensate de către angajaţi, comunică următoarele.

1. Cu referire la compensarea valorii carnetelor de muncă de către angajaţi.

Conform art.96 pct.6 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, livrare impozabilă este o livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de T.V.A., efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.

Potrivit art.95 alin.(1) al Codului Fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.

În conformitate cu pct.80 al Regulamentului privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1449 din 24.12.2007, la întocmirea carnetului de muncă angajatorul încasează de la salariat contravaloarea acestuia.

Astfel constatăm că carnetele de muncă, transmise angajaţilor cu compensarea cheltuielilor aferente, nu constituie o livrare impozabilă.Prin urmare, la eliberarea carnetelor de muncă angajaţilor pe parcursul lunii calendaristice se va întocmi un registru (listă) cu indicarea informaţiei (numele, prenumele angajatului, funcţia deţinută, seria şi numărul carnetului de muncă, data eliberării şi semnătura angajatului). La finele lunii, în baza registrului privind eliberarea carnetelor se va întocmi factura la suma totală aferentă carnetelor eliberate.

Prin urmare, transmiterea carnetelor de muncă angajaţilor nu reprezintă venit/cheltuieli pentru entitate şi respectiv nici livrare impozabilă cu TVA.

În contabilitatea financiară valoarea carnetelor de muncă procurate de la producător, inclusiv suma TVA se înregistrează ca majorare a cheltuielilor anticipate curente şi a altor datorii pe termen scurt.

Ulterior, valoarea carnetelor de muncă eliberate angajaţilor se reflectă ca majorare a creanţelor pe termen scurt ale personalului şi diminuare a cheltuielilor anticipate curente.

2. Cu referire la compensarea cheltuielilor personale de către angajaţi entităţii.

Angajatorul în baza facturii fiscale primite de la furnizor/prestator înregistrează valoarea mărfurilor/serviciilor consumate în cadrul activităţii de întreprinzător în componenţa activelor, cheltuielilor sau consumurilor, iar suma TVA aferentă în Registrul de evidenţă a procurărilor şi în debitul contului 534 „Datorii privind decontările cu bugetul".

Totodată, valoarea cheltuielilor personale ale angajaţilor pentru serviciile/mărfurile, ce urmează a fi compensată, inclusiv suma TVA aferentă, care este indicată în aceeaşi factură fiscală, se înregistrează în conturile contabilităţii de gestiune (clasa a 8-a).

Pentru cheltuielile aferente serviciilor de telefonie, mobilă, plăţilor pentru prînz, valorii uniformei de serviciu şi altor cheltuieli personale, compensate de către angajat, se întocmeşte un registru (listă) cu indicarea informaţiei specifice pe fiecare angajat şi semnătura acestuia, în baza căruia, la sfîrşitul lunii se eliberează documentul primar cu regim special „factura" în care se vor indica doar cheltuielile aferente compensării. Achitarea cheltuielilor personale ale angajaţilor se poate efectua prin reţineri din salariu sau prin încasarea numerarului în casierie sau la contul curent.

Astfel, suma TVA aferentă mărfurilor/serviciilor compensate de către angajaţi nu se trece în contul datoriilor privind taxa pe valoarea adăugată şi respectiv valoarea mărfurilor/serviciilor compensate nu constituie obiect impozabil.

Viceministru                                       Victor Barbăneagră

 

P.S. Vă îndemnăm sa vă expuneţi propriile opinii, observaţii, obiecţii aferente acestui comunicat dar şi situaţiile asemănătoare din practica DVS.

Comentarii

 1. oxy spune:

  la eliberarea carnetelor de munca la sfirsitul lunii se scrie factura sau factura de expeditie? si pe numele cui?

 2. Petru spune:

  „valorii uniformei de serviciu „!!???? – Super, cum poate uniforma de serviciu atribuita la cheltuieli personale? sau se are in vedere daca angajatul o doreste sa achite 🙂 ? si nu este clar cum se completeaza factura una singura sau pe fiecare in parte, plus la aceasta daca una singura pe cine sa fie completata.

 3. oxan spune:

  Согласно этого письма мы ндс на приобретение труд.книжки не берем в зачет, но выписываем накладную. Данную накладную в должны включать в декларацию по нДС и делать расчет коэф., так? Но это противоречит НК.

 4. Victoria spune:

  Oare Insp.Fiscal si Ministerul de Finante,vre-odata eau in vedere opiniile profesionistilor in domeniul contabilitatii???!!! Mi se pare-nu!!! Dar,ar trebui !!! Fiecare scrisoare de a lor si fiecare explicatie creeaza din nou intrebari si necesita mai multe explicatii…Cui ii trebue intocmirea atitor rejistre???Contabilul nare cu ce se ocupa mai mult??? Sau ei vor statele fiecarei intreprinderi sa alcatueasca numai cei ce vor duce rejistrele acestea?! Cine va lucra atunci???!!!…Da,cu „uniforma de servicii”-indeobste au trecut toate masurile in fanteziile lor!!! Imi inchipui,ce „multumire”o sa aiba de la lucratorii diferitor supermaketuri!!!… Da,inca,sa mai adaugat si intocmirea facturilor,pe linga intocmirea rejistrelor!!! Mi se pare,sau cineva cu capul no duce bine,sau editura „Statistica”este in faliment???!!! …Dar,la intrebarea cu trecerea sumelor de imprumut prin aparat de casa,asa nu da nimeni nici un raspuns-nici MF.nici IFS!!! Ce „explicatii” si „scrisori” sa mai asteptam de la dinsii???Unde lea mai duce fantezia lor,in ce domeniu???…

 5. Svetlana spune:

  Daca la procurarea carnetelor de munca a fost eliberata factura fiscala (DT 5342), (nr. carnetelor se inregistreaza in registru aparte), la acordarea acestora angajatilor contra plata pe fiecare persoana in parte se elibereaza factura fiscala (CT 5342) (inregistrindu-se iesirea acestora in registru, desigur contra semnatura). Iar in cazul in care se nu s-a trecut in cont TVA-ul la procurarea carnetelor, atunci la eliberarea acestora se scrie factura de expeditie….si vor fi impacati.

 6. Adrian spune:

  De fapt din nimic sa facut niste lucruri complicate. In general consider ca carnetele de munca ar trebuie sa fie suportate de catre angajat si fara probleme sa le treaca la cheltuieli deoarece sint in scopuri de antreprenoriat. Deoarece angajatorul este interesat de angajare, deoarece el treubuie sa suporte toate cheltuielile la angajare, poate sa cerem sa plateasca si foile pe care se imprima contractul de munca???. Si daca este scris in regulament de ce nu se modifica. Asta tot este o mentalitate invechita, deoarece angajatorul singur decide ce este in scopuri de antreprenoriat si ce nu. ca si sacosele de la magazine – unii dau sacosele fara plata altii contra plata – fiecare este cu ratiunea sa.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...