37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Scrisori  »  Alte scrisori   »   Privind modul de calculare a indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă sc. nr. II 03/04-6142/17

Privind modul de calculare a indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă sc. nr. II 03/04-6142/17

14.12.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Către Ministru Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Doamna Stela Grigoraș
str. Vasile Alecsandri 1
MD-2009, mun. Chişinău, Republica Moldova

 Scrisoarea nr. 20 din 09 noiembrie 2017

Subiect: Modul de calcul a indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă

Stimată doamnă,

    Societatea cu Răspundere Limitată „Totul pentru contabil" SRL (cod fiscal 1007600050995) roagă să ne prezentați explicații privind aplicarea prevederilor Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă, aprobat prin HG nr.108 din 03.02.2005 cu modificările ulterioare.

Incertitudinile noastre, țin de baza de calcul a indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, în situația în care persoana asigurată n-a avut un loc de muncă și corespunzător, n-a înregistrat venit asigurat în unele din ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat. În înțelegerea noastră, în textul Regulamentului sunt prezente norme care se contrazic reciproc legate de această situație.

Situația 1: Persoana asigurată A care deține un stagiu de cotizare de 10 ani a demisionat de la locul precedent de muncă în luna iunie 2016. Ulterior a fost angajată la altă entitate în luna august 2017. În perioada disponibilizării nu s-a înregistrat la oficiul forței de muncă, n-a avut venit asigurat de la alte entități. În luna octombrie 2017, persona asigurată se îmbolnăvește. În acest, caz ultimele 12 luni calendaristice premergătoare cazului asigurat constituie perioada octombrie 2016 - septembrie 2017. Persona asigurată în lunile octombrie 2016 - iulie 2017 (10 luni) n-a înregistrat venit asigurat pe motiv că n-a avut un loc de muncă. În acest caz, care va fi venitul asigurat inclus în calcul pentru lunile în care venitul asigurat lipsește pe motiv că în această perioadă persoana A n-a avut un loc de muncă (șomer), dar fără a se înregistra la oficiul forței de muncă? Venitul asigurat va fi 0,00 (zero) lei/lună (pe motiv că n-a fost înregistrat la oficiul forței de muncă) sau va fi inclus cu venitul asigurat 2 380 lei/lună (salariul minim garantat la data producerii cazului asigurat)?

În acest context, o să menționăm numai unele prevederi din Regulament care se contrazic.

În pct.69 expres se menționează „În cazul neprezentării certificatului despre venitul asigurat de la unitatea precedentă de lucru, lunile respective se vor include fără venit asigurat". Astfel, ar însemna că dacă lipsește confirmarea venitului asigurat pe lunile precedente angajării pe motivul lipsei unui loc de muncă, atunci aceste luni se vor include în calcul fără venit asigurat.

În pct.71 se menționează regula generală: „Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărțirea a 12 a venitului asigurat realizat în toate unitățile în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat".

În pct.72 substituirea lunilor în care persoana asigurată n-a realizat venit asigurat cu alte luni imediat premergătoare perioadei incluse în calcul ori includerea în calcul a venitului asigurat în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, este condiționată de motivele lipsei integrale a venitului asigurat inclusiv din motive „de șomaj cu drept de ajutor de șomaj". În înțelegerea noastră, statutul de șomer cu dreptul de ajutor de șomaj poate fi obținut numai în situația înregistrării persoanei disponibilizată la oficiul forței de muncă. În situația analizată mai sus, persoana asigurată A, n-a fost înregistrată la oficiul forței de muncă. Astfel, ar reieși că persoana asigurată nu cade sub incidența acestei norme și lunile în care n-a înregistrat venit asigurat urmează să fie incluse în calcul fără venit asigurat. În pct.72 se menționează: „Prevederile prezentului punct nu se aplică în cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unitățile în unele și aceleași luni calendaristice din perioada de 12 luni calendaristice incluse în calcul ... din alte motive decât cele menționate ...".

Conținutul pct.73 repetă conținutul pct.72, fiind exclus ultimul aliniat care conține condiționările menționate mai sus. În acest punct 73, de asemenea, substituirea lunilor în care lipsește venitul asigurat cu alte luni sau cu cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real este condiționată, în cazul analizat, de starea de „șomaj cu drept de ajutor de șomaj". Pentru noi nu este cert cum urmează să fie aplicate prevederile Regulamentului în situația în care angajatul în unele luni din cele 12 incluse în baza de calcul a indemnizației n-are venit asigurat pe motiv că n-a avut un loc de muncă, dar nu s-a înregistrat la biroul forței de muncă, această situație cade sub incidența acestei norme?

Prevederile pct.75 care reglementează baza de calcul a indemnizației în cazul în care în toate 12 luni calendaristice care constituie perioada de calcul lipsește venit asigurat, de asemenea, sunt condiționate de starea de „șomaj cu drept de ajutor de șomaj".

În același timp, în pct.78 se menționează „În cazul în care asiguratul a activat în perioada premergătoare lunii producerii riscului asigurat mai puțin de 12 luni calendaristice, aceleași luni calendaristice lipsă la toate unitățile de până la angajare se includ în calcul cu venit lunar asigurat în ... cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real ...". În acest caz, includerea lunilor în care persona n-a avut un loc de muncă, corespunzător, lipsa venitului asigurat în perioada de calcul, nu este condiționată de starea de „șomer a angajatului cu dreptul de ajutor de șomaj". Vă rugăm să ne explicați în care caz urmează să fie aplicate prevederile pct.78 al Regulamentului?

În legătură cu această situație vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

1. Vă rugăm să ne explicați cum urmează să fie aplicate prevederile Regulamentului în situația în care angajatul în unele luni din cele 12 incluse în perioada de calcul a indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă n-a avut venit asigurat pe motiv că n-a avut un loc de muncă, dar nu s-a înregistrat la biroul forței de muncă și nu are statut de șomer cu drept de ajutor de șomaj?

2. Vă rugăm să ne explicați, cum urmează să fie aplicate prevederile Regulamentului, în situația în care angajatul în toate cele 12 incluse în perioada de calcul a indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă n-a avut venit asigurat, pe motiv că n-a avut un loc de muncă, dar nu s-a înregistrat la biroul forței de muncă și nu are statut de șomer cu drept de ajutor de șomaj?

3.Vă rugăm să ne explicați care categorii de persoane asigurate, cad sub incidența pct.78 al Regulamentului?

4.Vă rugăm să ne spuneți, dacă în unele luni din cele 12 incluse în perioada de calcul a indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă venitul asigurat al persoanei asigurate a fost mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, atunci aceste luni pot fi substituite în calculul indemnizației cu cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real?

Pentru orice neclaritate, întrebare, legată de conținutul celor expuse mai sus, va rugăm să nu ezitați să ne contactați.

Explicațiile vor fi utilizate pentru pregătirea unui material pentru pagina www.contabilsef.md în scopul informării contabililor.

Vă mulțumim anticipat.

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova

23 noiembrie 2017, nr. 6189

Domnului Veaceslav CIOBANU,
Administrator al SRL „Totul pentru contabil"
mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65, of. 313

Stimate Domnule Ciobanu,

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a examinat adresarea Dvs. nr. 6189 din 08 noiembrie 2017 şi, referitor la subiectul abordat comunică următoarele.

   Potrivit pct. 78 din Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, în cazul în care asiguratul a activat în perioada premergătoare lunii producerii riscului asigurat mai puţin de 12 luni calendaristice, aceleaşi luni calendaristice lipsă la toate unităţile de pînă la angajare se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria 1 de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului.

Totodată, Vă informăm că în conformitate cu art. 24 şi 30 din Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289 din 22 iulie 2004, calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale se efectuează de organele abilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Controlul asupra corectitudinii stabilirii, calculării şi plăţii indemnizaţiilor de asigurări sociale îl exercită Casa Naţională de Asigurări Sociale, Inspecţia financiară, Inspectoratul de Stat al Muncii şi structurile lor teritoriale.

In această ordine de idei, adresarea Dvs., în conformitate cu art.7 şi 9 din Legea cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19 iulie 1994, a fost remisă, conform competenţei. Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Despre rezultatele examinării veţi li informat suplimentar de către organul menţionat.

Cu respect, Secretar de Stat                        Nelea RUSU


Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

04 decembrie Nr. II 03/04 - 6142/17 la nr. 6189/17 din 9/11/17

"Totul pentru Contabil" S.R.L
mun.Chişinău, str. Mitropolitul Varlaam 65, of. 313

    La scrisoarea adresată Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale privind modul de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, informăm.

I. In conformitate cu pct. 72 al Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 108 din 3.02.2005, în cazul lipsei integrale a venitului asigurat din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de trei ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiilor, prevăzute la punctul 12 literele a), c), d) şi e) şi punctul 37 litera a), aceste luni se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive imediat premergătoare perioadei incluse în calcul ori se includ în calcul în cuantumul unui salariu tarifar pentru I categorie de salarizare în sectorul bugetar) sau, din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar) sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat la locul de muncă de bază al asiguratului, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei.

În cazul asiguraţilor angajaţi în condiţiile timpului de muncă parţial, se ia în calcul salariul tarifar sau salariul minim garantat în cuantum proporţional salariului pentru timpul lucrat sau în funcţie de volumul lucrului făcut.

Potrivit art. 2 al Legii privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, nr. 102-XV din 13.03.2003, şomer este persoana înregistrată la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul şi îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de prezentul articol.

Prin urmare, în cazul în care, lipseşte integral venitul asigurat în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi concomitent în perioada respectivă persoana a avut statut de şomer şi a beneficiat de ajutor de şomaj, angajatorul urmează să aplice prevederile pct. 72 din Regulamentul menţionat, determinînd varianta care va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei.

II. Conform prevederilor pet. 78 al Regulamentului menţionat, în cazul în care asiguratul a activat în perioada premergătoare lunii producerii riscului asigurat mai puţin de 12 luni calendaristice, aceleaşi luni calendaristice lipsă la toate unităţile de pînă la angajare se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului.

Potrivit art. 66 Codul Muncii, carnete de muncă se ţin pentru toţi salariaţii care lucrează în unitate mai mult de 5 zile lucrătoare. In carnetele de muncă se înscriu datele cu privire la salariat, la activitatea lui de muncă şi la stimulările pentru succesele realizate în unitate. Sancţiunile disciplinare nu se înscriu în carnetul de muncă.

Înscrierile cu privire la motivele încetării contractului individual de muncă, se efectuează în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, indieîndu-se articolul, alineatul, punctul şi litera corespunzătoare din lege.

Astfel, lunile lipsă la toate unităţile de până la angajare se confirmă prin înscrierile din carnetul de muncă al asiguratului. Şi, în cazul în care asiguratul a activat în perioada premergătoare lunii acordării concediului medical mai puţin de 12 luni calendaristice, fapt confirmat prin înscrierile din carnetul de muncă, angajatorul urmează să aplice prevederile pct. 78 al Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 108 din 3.02.2005.

III. Potrivit pct. 74 al Regulamentului menţionat, dacă venitul asigurat lipseşte la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul, ori dacă venitul lunar asigurat realizat în perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul este mai mic decât salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, aceste luni se includ în baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului sau, se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive în care a fost realizat venit asigurat, luni imediat premergătoare, perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei.

Reieşind din cele expuse, această prevedere se aplica doar în cazul determinării bazei de calcul a indemnizaţiei de maternitate.

Vicepreşedinte                   Tatiana POPA

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...