37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Privind modificările operate în art.103 al Codului fiscal prin Legea nr. 62 din 30.03.2012

Privind modificările operate în art.103 al Codului fiscal prin Legea nr. 62 din 30.03.2012

19.04.20121.570 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
false false false MicrosoftInternetExplorer4

Privind modificările operate în art.103 al Codului fiscal prin Legea nr. 62 din 30.03.2012

Scrisoarea IFPS nr. (26-08/2-02/1/2255)23/28 din 12.04.2012

 

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale Direcţia marilor contribuabili

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în temeiul art.133 alin.(1) lit. d) din Codul fiscal, prin prisma modificărilor operate în art.103 al Codului fiscal prin Legea nr. 62 din 30.03.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.64 din 03 aprilie 2012, art. 215), comunică următoarele.

Începînd cu 3 aprilie 2012, serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor, prevăzute în alin.(1) pct.5) a articolului menţionat şi pachetele de servicii turistice comercializate de agenţiile de turism şi turoperatori, prevăzute în alin.(1) pct.10) al aceluiaşi articol, sunt scutite de TVA, similar regimului fiscal existent pînă la 13 ianuarie 2012.

Respectiv, începînd cu 3 aprilie 2012, scrisoarea IFPS nr.(26-08/2-02/2/1099)15/18 din 27.02.2012 se abrogă.

Este de menţionat că serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor livrate sau importate în perioada 13 ianuarie - 2 aprilie 2012, se impozitează în modul general stabilit, aplicîndu-se cota de 20% a TVA. Totodată, în cazul în care Ministerul Educaţiei confirmă că agentul economic ce a prestat astfel de servicii este o instituţie de învăţămînt, la respectarea condiţiilor stipulate în art.103 alin.(1) pct.5) din Codul fiscal, serviciile în cauză prestate în perioada 13 ianuarie - 2 aprilie 2012 vor cădea sub incidenţa scutirii de TVA prevăzută la art. 103 din Codul fiscal.

Dat fiind faptul modificării regimului fiscal la serviciile menţionate, la aprecierea regimului fiscal privind TVA se va lua în consideraţie momentul apariţiei obligaţiei fiscale, după cum urmează:

- la importul serviciilor - data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import, în baza art. 109 alin.(1) din Codul fiscal;

- la efectuarea livrărilor pe teritoriul ţării - data prestării serviciului, data eliberării facturii fiscale sau data la care plata se efectuează subiectului impozabil, parţial sau în întregime, în dependenţă de ce are loc mai înainte, în baza art. 108 alin.(4) din Codul fiscal.

Suplimentar, menţionăm că prin Legea nr.62 din 30 martie 2012, au fost operate modificări şi în aplicarea TVA la producţia de carte şi publicaţiile periodice (art.103 alin.(1) pct.2) şi pct.20) din Codul fiscal).

Astfel, pe lîngă modificarea redacţională ce ţine de transferarea mărfurilor de la poziţia tarifară 4903 00 0001 „Albume sau cărţi cu ilustraţii şi cărţi de desenat sau colorat, pentru copii" din pct.2) în pct.20) al art.103 alin.(1) al Codului fiscal, lista mărfurilor scutite de TVA (stabilite în pct.20)) s-a mai completat cu următoarele mărfuri:

- poziţia tarifară 4904 00 000 „Partituri muzicale, manuscrise sau imprimate, chiar ilustrate sau legate";

- poziţia tarifară 4905 „Hărţi, lucrări cartografice şi hărţi similare de orice fel, inclusiv atlase, hărţi de perete, planuri topografice şi globuri, imprimate".

La aprecierea regimului fiscal aplicabil se va lua în consideraţie momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit în baza art.108 alin.(2) şi 109 alin.(1) din Codul fiscal.

 

Şef adjunct al Inspectoratului                                                  Iuri LICHII

[1] Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1525 din 29.12.2007

Comentarii

  1. Adrian spune:

    Trebuia sa introduca o lege ca sa inteleaga ca au facut gresit. Numai la noi poate sa fie asa.

  2. Olesea spune:

    super, eu numai am insusit modificarile din ianuarie, si gata trec inapoi cum a fost. asat ca sa nu ne relaxam noi contabilii 🙂

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...