37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie socială  »  Scrisori, explicaţii   »   Privind limita de 5 salarii medii pe economie pentru baza de calcul a CAS (Scrisoare IFPS nr. 17-2/1-14-193-1499 din 12.03.2009)

Privind limita de 5 salarii medii pe economie pentru baza de calcul a CAS (Scrisoare IFPS nr. 17-2/1-14-193-1499 din 12.03.2009)

12.03.2009
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind limita de 5 salarii medii pe economie pentru baza de calcul a CAS

 

Scrisoare IFPS nr. 17-2/1-14-193-1499 din 12.03.2009

IFPS mun. Chişinău

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, a examinat adresarea nr.10 din 20.02.2009 şi comunică următoarele.

În conformitate cu prevederile art.25 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XVI din 08.07.1999 angajatorul calculează contribuţia de asigurări sociale pe care o datorează bugetului asigurărilor sociale de stat şi o virează lunar, împreună cu contribuţiile individuale reţinute de la angajaţii săi asiguraţi. Menţionăm, că conform prevederilor art.6 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 (nr.271-XVI din 07.12.2007) baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale nu urma să depăşească suma de 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12. Salariul mediul lunar pe economie prognozat pentru anul 2008 a fost stabilit în mărime de 2630 lei (Hotărârea Guvernului nr. 1419 din 17.12.2007).

Astfel, reieşind din cele relatate în anul 2008 angajatorii au avut obligaţia de a calcula şi a reţine contribuţia individuală atât de la angajaţii care lucrează la locul principal de muncă, cât şi de la acei care lucrează prin cumul, din baza anuală de calcul care nu urma să depăşească suma de 157 800 lei la fiecare loc de muncă (2630 lei x 5 x 12 luni).

De asemenea, menţionăm că în anul 2008 legislaţia în vigoare, nu a stabilit prevederi care ar permite de a restitui persoanelor fizice contribuţiile individuale achitate în plus. Astfel, persoanele fizice care pe parcursul anului 2008 au obţinut venit de la mai multe locuri de muncă, la declararea veniturilor obţinute pe parcursul anului menţionat vor trece la deduceri contribuţia individuală reţinută de la fiecare loc de muncă, această sumă fiind reflectată de către angajator în Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri (anexa nr.6 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.676 din 14.12.2007).

Concomitent, ţinem să menţionăm că pentru anul 2009 contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută şi virată în plus, începând cu 01 ianuarie 2009, se rambursează persoanei asigurate conform unui regulament aprobat de către Guvern (art.25 alin (11) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999).

 

Şef-adjunct al Inspectoratului                                       Andrian Timotin

 

Scrisoare nr. 10 din 20.02.2009 către IFS

 

În anul 2008, salariatul X a avut trei surse de venit, fapt care a determinat ca baza anuală a cotizaţiilor individuale de asigurare sociala să depăşească limita stabilită în baza prevederilor articolului 6 p.2 al „Legii cu privire la asigurare sociale pentru anul 2008" Nr. 271-XVI  din 07.12.2007 ("Baza anuală pentru calcularea cotizaţiilor individuale de asigurare sociala nu poate depăşi valoarea a cinci salarii lunare medii, prognozate pe economie, înmulţit cu 12"). Ca urmare, impozitul total reţinut din aceste trei surse depăşeşte suma stipulată de legislaţie.

În acelaşi timp, din cauza calculării impozitului pe venit la fiecare sursă de venit aparte, valoarea totală a impozitului pe venit reţinută şi plătită în buget este mai mică decât suma calculată conform legislaţiei în vigoare.                                     

Rugăm asistenţa DVS în explicarea mecanismului de rambursare a supraplăţii de către bugetul asigurărilor sociale de stat, sau redirecţionarea plăţilor efectuate cu surplus prin atribuirea acestora la plata impozitului pe venit.

Valorile veniturilor calculate şi achitate în folosul persoanei fizice şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri sunt prezentate în anexa la acest demers.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...