37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind limita de 3 salarii medii prognozate pe economie la calcularea indemnizaţiilor de asigurări sociale

Privind limita de 3 salarii medii prognozate pe economie la calcularea indemnizaţiilor de asigurări sociale

03.03.2011 7.861 views

Artur Morarenco
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind limita de 3 salarii medii prognozate pe economie la calcularea indemnizaţiilor de asigurări sociale

 

Lucrez ca contabil la 2 întreprinderi (presupunem X - de bază şi Y- prin cumul). La X am salariu tarifar de 11500 lei, la Y de 4500 lei. Am stagiu de lucru 7 ani. Acum mă aflu în a 30 săptămînă de sarcină şi am certificat medical pe 126 zile(de la 01.12.10 pînă la 05.04.11). Din ultimele 6 luni am lucrate depline 2 luni (August şi Noiembrie) şi 4 luni concediu din cont propriu (Iunie, Iulie, Septembrie, Octombrie) . Cum trebuie de calculat şi care va fi concediul de maternitate şi concediul parţial plătit? Este limită la calcularea venitului mediu lunar?

Conform art.13(2) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23.12.2009, indemnizaţiile de maternitate persoanelor angajate prin contract individual de muncă se calculează şi se plătesc la locul principal de muncă.

Pentru ca contabilul de la locul de muncă de bază să vă calculeze indemnizaţia în baza venitului total (obţinut cît la locul de muncă de bază, atît şi prin cumul), conform art.23 din Legea nr.289-XV din 22.07.2004, dvs. trebuie să îi prezentaţi un certificat de la locul de muncă prin cumul privind salariul pentru ultimele 6 luni precedente începerii concediului de maternitate (iunie-noiembrie).

Conform art.7 din Legea nr.289-XV din 22.07.2004:

1) Baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie venitul mediu lunar realizat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţiile de asigurări sociale.

(2) În cazul în care lunile luate în calcul, conform alin.(1), sînt lucrate incomplet din motive întemeiate, la determinarea bazei de calcul se ia în considerare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada respectivă.

Conform art.16(4) din Legea nr.289-XV din 22.07.2004, cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 100% din baza de calcul stabilită conform art.7.

Astfel, conform Legii, baza de calcul a indemnizaţiei constituie mărimea întreagă a venitului mediu lunar obţinut în ultimele 6 luni, din care au fost calculate contribuţiile de asigurări sociale.

Totodată conform punctului 23 din Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, HG nr. 108  din  03.02.2005, venitul mediu lunar asigurat, luat în calcul la determinarea mărimii indemnizaţiilor, nu poate depăşi 3 salarii medii lunare pe ţară prognozate.

Conform art.25(1) din Legea nr.289-XV din 22.07.2004, în cazul asiguraţilor cu contract individual de muncă, indemnizaţiile de asigurări sociale se achită lunar, cel tîrziu la data achitării salariului pentru luna respectivă.

Totodată, conform punctului 31 din HG nr.108 din 03.02.2005, indemnizaţia de maternitate se plăteşte o singură dată pentru întreaga perioadă de concediu de maternitate.

Astfel, indemnizaţia de maternitate se va achita o singură dată, cel tîrziu la data achitării salariului, cu condiţia prezentării buletinului medical, care dă dreptul la aceasta.

Dacă concediul medical începe în anul 2010 (ca în situaţia expusă în întrebare), plafonul de 3 salarii medii lunare pe ţară prognozate va constitui 3x2950=8850 lei. Dacă concediul medical începe în 2011, acest plafon va constitui 3x3300=9900 lei.

Astfel nici nu mai apare necesitatea să vi se ia în calcul şi salariul obţinut prin cumul, deoarece salariul de la locul de muncă de bază este mai mare decît plafonul, iar ceea ce depăşeşte acest plafon nu se va lua în calcul.

Dacă lunile August şi Noiembrie, au fost lucrate de către DVS complet, şi pentru aceste luni aţi obţinut un salariu de 11500 lei la locul de muncă de bază şi 4500 lei prin cumul atunci calculul se va face în modul următor:

Salariu mediu lunar = ((11500+4500)+(11500+4500))/2=16000 lei, dar deoarece acesta depăşeşte 3 salarii medii prognozate, el se va limita la 8850 lei (3x2950 lei).

 

Luna pentru care se calculează indemnizaţia

Baza de calcul a indemnizaţiei

Numărul de zile calendaristice din lună

Numărul de zile asigurate

Cuantumul indemnizaţiei

1

2

3

4

5 (2/3x4)

Decembrie

8850

31

31

8850

Ianuarie

8850

31

31

8850

Februarie

8850

31

31

8850

Martie

8850

31

31

8850

Aprilie

8850

31

5

1475

Total

X

x

x

36875

În practică unii contabili nu limitează salariul mediu lunar la calcularea indemnizaţiei, argumentînd prin faptul că în Legea nr.289-XV din 22.07.2004 nu există vreo limitare a venitului mediu lunar din care se calculează indemnizaţiile sociale, iar HG nr.108 din 03.02.2005, fiind un act normativ, ierarhic inferior legilor, nu trebuie să contravină prevederilor actului legislativ superior.

Conform art.44 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001, actele legislative sînt interpretate de Parlament prin acte legislative de aceeaşi forţă sau de o forţă juridică superioară.

Însă nelimitarea bazei de calcul a indemnizaţiilor duce la utilizarea mijloacelor suplimentare din bugetul asigurărilor sociale, şi poate urma cu amenzi şi penalizări în cadrul controalelor fiscale. Apărarea poziţiei precum că prevederea HG nr.108 din 03.02.2005 privind limitarea bazei de calcul a indemnizaţiilor sociale, completează Legea nr.289-XV din 22.07.2004, fapt ce duce la ilegalitatea acesteia, poate fi efectuată doar în instanţele de judecată şi puţin probabil că cu succes.

Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, conform art.13(4) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23.12.2009, se calculează şi se achită de către oficiul teritorial al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în raza căruia vă aflaţi.

Atenţie!

În cazul cînd se decide să nu se ia în consideraţie plafonul de 3 salarii medii prognozate conform HG nr.108 din 03.02.2005, la stabilirea bazei de calcul a indemnizaţiilor sociale, trebuie de avut în vedere că această bază de calcul se limitează şi prin Legea nr.289-XV din 22.07.2004 la mărimea venitului mediu lunar obţinut în ultimele 6 luni din care au fost calculate contribuţiile de asigurări sociale. Conform art.5(2) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23.12.2009, baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma de 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12.

Comentarii

 1. ghenadie negara spune:

  nu inteleg de ce atita timp ne opintim la aceasta limitare si nimeni nu misca un deget. sa va spun solutia: angajatul da intreprinderea in judecata (formal) intreprinderea nu se impotriveste si vedem ce spune instanta (din cite cunosc eu CM presupune solutionarea acestor litigii intrun timp f. scurt). astfel dupa decizia primei instante decizia poate fi contestata pina la CSJ, sa vedem, cum va decide aceasta. in aceste cazuri vom avea si o practica judiciara. va asigur, ca CSJ va decide mai repede decit PArlamentul (explicatiile comisiei parlamentare de competenta careia tine intrebarea la problema in cauza nu are efect nomativ, desi se poate de solicitat ca aceasta sa se pronunte). deci cai sunt mai multe, nu trebuie de astepatat sau de lasat pe motiv ca „astfel sunt afectate sume mari din BS”, va asigur, prin aceasta limitare se incalca dreptul persoanei asigurate

 2. Oxana spune:

  Va sustin atit eu, cit si majoritatea contabililor care citesc acest mesaj, doar ca: Pentru a incepe procedura de judecata, trebuie antrenate atit timp, cit si surse suplimentare, caci o persoana obisnuita, nu poate argumenta acest lucru bazindu-se pe toate actele legislative existente la moment. Trebuie de apelat la un specialist. La rindul sau, specialistul (expertul in domeniu) nu isi va irosi timpul degeaba. In plus, stiind cit mult la noi dureaza un proces de judecata, iti trece dorul de a obtine dreptatea, si respectiv de a beneficia de suma integrala a indemnizatiei cuvenite.

 3. ANGELA spune:

  Si eu tot ma aflu cam in asa situatii , am salariu tarifar mai mare de limita de 3 salarii. Pentru mine aceasta restrictii este foarte importanta. Privind limita de 3 salarii medii , sau 5 salarii medii??? Fiindca la CNAS au raspuns – ca baza se i-a 5 salarii medii. Va rog cum este mai corect de luat ca baza???

 4. Elena spune:

  Eu ca contabil am calculat la angaja intreprinderii , concediu de maternitate. Baza am luat ca 5 salarii medii , aproximativ cam 15000 lei pe luna. M-am condus de legea bugetului pe anul 2010 , si asa m-a consultat curatorul de la CNAS. Si in darea de seama era scris pe 126 zile de concediu de maternitate am calculat 60000 lei. Daca darea mea de seama a fost primita de CNAS , deci ei raspund de corectudinea indeplinirii .

 5. Adrian spune:

  Elena de corectitudinea indeplinirii raspundeti Dvs. si nu CNAS. Cei care primesc raportul poate ni nu stiu sa calculeze concedii de maternitate.

 6. ELENA spune:

  CEI DE LA CNAS M-AU CONSULTAT , CONFORM RECOMANDARILOR SI INSTRUCTIIUNILOR LOR AM INDEPLENIT DECLARATIA 4BASS. ATUNCI CE REZULTA ? ,CA EI SUNT SIPLI OPERATORI CARE INTRODUC DATELE IN BAZA SI NU POARTA NICI O RASPUNDERE DE CE FAC SI CE INTRODUC,

 7. ELENA spune:

  Doar in declaratie clar se vede cum se calculeaza concediu de maternitate, CNAS are si programa speciala , care si ea verifica datele . Kind nu se calcula corect 23% ,ei nici nu primesc asa Declaratie

 8. ELENA spune:

  Nu este corect , fiindca angajatul plateste contributii de 23 % nu mai mari de 5 salarii medii *12 . dar ca indemnizatii primeste nu mai mult de 3 salarii medii . Unnde este logica si dreptatea ???

 9. Admin spune:

  Foarte corect. Dreptate nu este. Trebuie modificata HG nr.108 din 03.02.2005. Dar pina atunci riscul ca veti fi amendati pentru nerespectarea pafonului de 3 salarii sa stiti ca exista.

 10. putin ne mai amuzam spune:

  Amenzi:
  – pentru chemare falsa a serviciului pompieri – 100$.
  – pentru chemare falsa a politiei – 200$.
  – pentru chemare falsa a asistentei medicale – 300$.
  – toate trei impreuna – reduceri – 20%.

 11. sergiu spune:

  De ce in tabel in luna februarie sunt puse 31 zile calendaristice?

 12. Adrian spune:

  Sergiu, este un exemplu teoretic

 13. ion cretu spune:

  Referitor la calculul salariului mediu pe ultimile 6 luni pina la producerea riscului asigurat.
  De ce in calcul s-a impartit la 2 si nu la 6 daca merge vorba in le de 6 luni?
  In asa caz reiese ca poti sa lucrezi doar o luna si…..?

 14. Daria spune:

  Nu inteleg de ce in aprilie se iau doar 5 zile asigurate, restul lunilor 31?

 15. Adrian spune:

  Daria, deoarece buletinul este dat pina pe 05.04.2011, adica numai pentru 5 zile din aprilie

 16. Sveta spune:

  Am si eu aceasta nelamurile. De ce se imparte la 2 si nu la 6? Dupa exemplul dat reiese ca pot lucra cu succes doar o luna inainte de a iesi in concediu de maternitate la un salariu bun si m-am scos cu o indemnizatie de maternitate la fel pe masura. Va rog sa explice cineva cum sta treaba de fapt.

 17. Adrian spune:

  Svetlana, deoarece se iau in calul numai lunile deplin lucrate din ultimele 6, asa este stabilit in Regulament. Si intradevar puteti sa va angajati la lucru cu o luna inainte si sa primit un salariu mare si o sa aveti o indemizatie mare cu conditia ca aveti dreptul la aceasta indemnizatie adica aveti stagiu de cotizare necesar. Uita-va prin legile si regulamentele mentionate in acest articol.

 18. Vlad spune:

  Stimate Adrian,
  Art. 7 (2) din Legea nr. 289-XV din 22.07.2004 care prevede: In cazul în care lunile luate în calcul, conform alin.(1), sînt lucrate incomplet din motive întemeiate, la determinarea bazei de calcul se ia în considerare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada respectivă.
  Este considerat CONCEDIUL DIN CONT PROPRIU – motiv intemeiat…

 19. natalia spune:

  am o rugaminte la contabila am esit in concediu de maternitate in 015.02.2011. aveam salariu 3000 lei si si seful mia platit 9000lei mia sokotit korect sau nu si cum trebuia se platesca total

 20. Vasile B spune:

  de ce se ia plafonul maxim 3 salarii in calcul? in capitolul III, punctul 23, rd 2 al Anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005 si anume in REGULAMENT cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor
  pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale scrie ca Venitul mediu lunar asigurat, luat în calcul la determinarea mărimii indemnizaţiilor, nu poate depăşi 5 salarii medii lunare pe ţară prognozate si nu 3 salarii cum da-ti exemplu Dvs! cine are dreptiate, va rog sa-mi spunet.

 21. Andrei spune:

  La data cind a fost publicat articolul dat (03.03.2011) in Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005 era stipulat că baza de calcul pentru determinarea indemnizatilor nu poate depasi 3 salarii medii lunare pe ţară prognozate. Însă prin Hotărirea Guvernului nr. 530 din 13.07.2011 s-a modificat limita de 3 salarii medii lunare in 5 salarii medii lunare.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...