37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind includerea premiilor stimulatorii cu caracter permanent în baza de calcul a indemnizaţiei de concediu

Privind includerea premiilor stimulatorii cu caracter permanent în baza de calcul a indemnizaţiei de concediu

12.02.2011 9.589 views

Artur Morarenco
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind includerea premiilor stimulatorii cu caracter permanent în baza de calcul a indemnizaţiei de concediu

 

Cum se calculează în ianuarie concediul, dacă în decembrie au fost calculate premiile pentru trimestrul 3 şi 4 a anului precedent?

Conform punctului 5 al Hotărîrii Guvernului nr.426 din 26.04.2004 la determinarea salariului mediu, se iau în calcul 3 luni calendaristice de lucru premergătoare evenimentului de care depinde plata respectivă (de la data de 1 pînă la data de 1), cu unele excepţii – pentru lucrătorii din unităţile agricole şi lucrătorii al căror timp de lucru nu se supune evidenţei, pentru lucrătorii la lucrări sezoniere şi alţii.

Conform punctului 14 din aceeaşi hotărîre, indemnizaţia de concediu se calculează prin înmulţirea salariului mediu pe o zi calendaristică, calculat în corespundere cu prevederile punctelor 8, 9 şi 10 din prezentul Mod de calculare, la numărul zilelor de concediu exprimat în zile calendaristice.

Conform punctului 10, salariul mediu pe o zi calendaristică se calculează prin înmulţirea salariului mediu pe o zi lucrătoare, cu coeficientul egal cu raportul dintre numărul de zile lucrătoare din perioada de decontare, conform calendarului săptămînii de lucru stabilit la întreprindere, şi numărul de zile calendaristice din aceeaşi perioadă, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare menţionate la art.111 din Codul muncii. Totodată, salariul mediu pentru o zi lucrătoare se calculează prin împărţirea salariului pe 3 luni, în care se includ toate formele de cîştig şi compensaţii, specificate la pct.3 din prezenta hotărîre, precum şi salariul păstrat pe durata deplasărilor, la numărul zilelor efectiv lucrate în această perioadă (inclusiv prestaţiile în zilele de odihnă şi cele de sărbătoare).

Conform punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.426 din 26.04.2004, în salariul mediu se includ, pe lîngă celelalte plăţi enumerate, şi  plăţile cu caracter stimulatoriu: premiile stabilite conform sistemului de retribuire a muncii în vigoare la întreprindere, inclusiv premiile plătite din beneficiu; recompensele pentru rezultatele muncii în ansamblu pe an; sporurile procentuale lunare şi indemnizaţiile anuale pentru vechime în muncă; sporurile la salariu pentru înaltă competenţă profesională, înaltă eficienţă în muncă şi executarea unor lucrări de importanţă deosebită sau în regim de urgenţă, intensitatea muncii etc. Totodată, premiile şi recompensele menţionate se includ în cîştigul din luna pentru care au fost calculate conform actelor de decontare şi, la determinarea salariului mediu pe 12 luni calendaristice, se iau în considerare în întregime (în cazul perioadei de decontare de 12 luni) sau în sumele care revin pentru fiecare lună în cazul perioadei de decontare de altă durată.

Totodată, conform punctului 12 din prezenta hotărîre, în cazul aplicării perioadei de decontare de 3 luni, premiile plătite cu o periodicitate mai mare de 3 luni, dar care nu depăşeşte 12 luni (recompensa în baza rezultatelor activităţii anuale, indemnizaţiile anuale pentru vechime în muncă, alte premii specificate la punctul 3 al prezentului Mod de calculare), se calculează în mărime de 1/12 din suma real calculată pentru 12 luni pîna la luna pentru care se plăteşte salariul mediu. Suma obţinută, precum şi 1/3 din suma premiilor trimestriale calculate în una din cele 3 luni ale perioadei de decontare, se împarte la, respectiv, 29,4 zile - în cazul determinării salariului mediu pe o zi calendaristică, 25,4 zile, 21,1 zile sau 16,9 zile - în cazul determinării salariului mediu pe o zi lucrătoare, ori la 169 ore (respectiv, 148 ore sau 126,8 ore - în cazul duratei săptămînale reduse a timpului de muncă), iar rezultatul se plusează, respectiv, la salariul mediu pe zi sau pe oră. Premiile plătite lunar, la calcularea salariului mediu, se includ în mărime deplină în cîştigul lunilor în care au fost calculate conform actelor de decontare.

Astfel, în situaţia din întrebare, în calculul salariului mediu vor intra ultimele 3 luni premergătoare lunii ianuarie (lunile octombrie-decembrie) şi salariul pentru aceste luni. Premiul calculat pentru trimestrul 3 nu se va lua în calcul, iar premiul calculat pentru trimestrul 4 se va împarte la 3 luni şi ulterior se va împărţi la 29,4 zile calendaristice. Rezultatul obţinut se va suma la salariul mediu calculat pentru o zi calendaristică.

 

Vom descrie în baza unui exemplu:

Angajatului i se calculează indemnizaţia de concediu pentru perioada 15.01-29.01.2011 (14 zile calendaristice).

Pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie angajatului i s-a calculat salariul în mărime de 4000 lei pentru fiecare luna. Toate aceste luni au fost lucrate complet. În luna decembrie angajatului i s-a calculat premia pentru trimestrul 3 în mărime de 2400 lei şi premia pentru trimestrul 4 în mărime de 2800 lei. Ziua de 14 Octombrie se consideră sărbătoare nelucrătoare.

 

Luna

Salariul

Zile lucrate efectiv

Zile lucrătoare conform graficului

Zile calendaristice (cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare)

Octombrie

4000

20

20

30*

Noiembrie

4000

22

22

30

Decembrie

4000

23

23

31

Total

12000

65

65

91

 

* - deoarece pe data de 14 octombrie a avut loc Ziua Hramului bisericii din mun. Chişinău, această zi nu a intrat în numărul zilelor calendaristice. Conform ultimelor amendamente la Codul Muncii (introduse prin Legea nr.168 din 09.07.2010), angajatului nu i s-a calculat salariul mediu pentru ziua de sărbătoare nelucrătoare, pe motiv că acesta este remunerat cu salariu fix lunar (vedeţi următorul material Angajaţilor cu salariu lunar fix nu li se va mai menţine salariul mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare)

 

Astfel, salariul mediu pentru o zi calendaristică va constitui:

 

Smediu = 12000/65 x 65/91 = 131,87 lei/zi calendaristică

 

Totodată suma premiei pe zi calendaristică va constitui:

 

Pmediu = 2800/3/29,4 = 31,75 lei/zi calendaristică

 

Salariul mediu total care se va lua în calculul indemnizaţiei de concediu va constitui:

 

Smediu total = Smediu + Pmediu = 131,87 + 31,75 = 163,62 lei

 

Indemnizaţia pentru concediul de odihnă va constitui:

 

I = Smediu total x Nr.zile = 163,62 x 14 = 2290,68 lei

 

Menţionăm că în baza de calcul a indemnizaţiei pentru concediu se includ doar premiile cu caracter stimulatoriu, cu caracter permanent. Premiile cu caracter unic acordate cu ocazia zilelor de sărbătoare, inclusiv cu ocazia sărbătorilor profesionale nu se includ în baza de calcul.

 

 

Comentarii

  1. ursu dorina spune:

    cum se va calcula indemnizatia de concediu, daca in luna februarie am primit lasalariul de baza + salariul al 13, concediul yncepe din 28 mai, pe o dura de 34 zile calendaristice.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...