37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie medicală  »  Scrisori, explicaţii   »   Privind impozitarea serviciilor de reparaţie a utilajului medical de către o persoană fizica nerezidentă neangajată (Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-900-5107 din 17.12.2008)

Privind impozitarea serviciilor de reparaţie a utilajului medical de către o persoană fizica nerezidentă neangajată (Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-900-5107 din 17.12.2008)

17.12.20081.431 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind impozitarea serviciilor de reparaţie a utilajului medical de către o persoană fizica nerezidentă neangajată

 

Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-900-5107 din 17.12.2008

IFPS mun. Chişinău

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a examinat adresarea nr. 545 din 27 noiembrie 2008 privind impozitarea serviciilor de reparaţie a utilajului medical de către o persoană fizica nerezidentă neangajată de către agentul economic rezident şi comunică următoarele.

În conformitate cu prevederile art. 71 lit. n) a Codului fiscal, veniturile nerezidentului obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil sunt considerate venit impozabil obţinut în Republica Moldova.

Totodată, art. 73 alin.(4) a Codului fiscal menţionează că veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71 lit. n) şi o), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art.88, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri.

În partea ce ţine de reţinerea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală precum şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii menţionăm următoare.

În conformitate cu prevederile art.4 alin. (5) a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 (Monitorul Oficial, 30 aprilie 1998, nr. 38-39), calitatea de asigurat şi de plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru persoanele neangajate, care nu sunt indicate la alin. (4) a aceluiaşi articol, o au ele înseşi.

Totodată, conform art. 9 a Legii nominalizate, asigurarea de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi temporar pe teritoriul Republicii Moldova se realizează în modul stabilit de Guvern (Hotărîrea Guvernului nr.43 din 21 ianuarie 2002).

Astfel, conform prevederilor pct. 17 a Hotărîrii Guvernului nr. 43 din 21 ianuarie 2002 „Pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi în Republica Moldova", prima de asigurare se plăteşte integral, la contractarea (în momentul deschiderii vizei sau traversării hotarului Republicii Moldova).

De asemenea, asigurat, în conformitate cu prevederile art. 1 a Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 (Monitorul Oficial, 6 ianuarie 2000, nr. 1-4) este persoana fizică aptă pentru muncă, cu domiciliul în Republica Moldova, avînd obligaţia de a plăti contribuţii de asigurări sociale în vederea beneficierii de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege.

Astfel, agentul economic care a beneficiat de serviciile prestate de un nerezident persoană fizică nu are obligaţia reţinerii primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală precum şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii din venitul achitat spre plată persoanelor fizice nerezidente.

 

Şef-adjunct al Inspectoratului                                       Adrian Timotin

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...