37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie medicală  »  Scrisori, explicaţii   »   Privind impozitarea premiilor achitate cu prilejul sărbătorilor (Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-479-3053 din 17.05.2009)

Privind impozitarea premiilor achitate cu prilejul sărbătorilor (Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-479-3053 din 17.05.2009)

17.05.20091.734 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind impozitarea premiilor achitate cu prilejul sărbătorilor

 

Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-479-3053 din 17.05.2009

IFPS mun. Chişinău

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a examinat adresarea nr.03/14 din 4 mai 2009 şi în partea ce ţine de competenţa sa comunică următoarele.

Vis a vis de prima întrebare menţionăm că, achitarea premiilor cu prilejul sărbătorilor sunt calificate ca venituri impozabile în conformitate cu prevederile lit. o) art.18 „alte venituri" din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007).

Astfel, premiile menţionate care sunt achitate foştilor angajaţi pensionari urmează a fi impozitate potrivit Codului fiscal, în modul general stabilit.

De asemenea, din sumele premiilor achitate urmează să se calculeze şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, acestea fiind calificate, în vederea calculării primelor menţionate, ca alte recompense. Menţionăm că, în conformitate cu prevederile art.3 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XVI din 26.12.2002 în vederea calculării primelor date, alte recompense sunt orice alte sume decât salariul, plătite de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la anexa nr.3, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Concomitent, relatăm că din sumele date nu urmează să se calculeze contribuţii de asigurări sociale dat fiind faptul că acestea nu sunt calificate ca bază de calcul a contribuţiilor date (adică ca salarii sau alte recompense).

Ţinem să menţionăm că, conform prevederilor Anexei nr.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr.262-XVI din 11.12.2008 în sensul legii date se consideră recompensă orice sumă plătită de angajator angajatului său (în folosul lui) pentru lucrări sau servicii, cu excepţia drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

Vis a vis de a doua întrebare privind corectitudinea stabilirii bazei de calcul pentru determinarea salariului mediu relatăm că aceasta nu ţine de competenţa Serviciului Fiscal de Stat.

 

Şef-adjunct al Inspectoratului                                      Andrian Timotin

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...