37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind impozitarea dobînzilor la creditul acordat de nerezident

Privind impozitarea dobînzilor la creditul acordat de nerezident

20.01.2012 1.701 views

Andrei Catîrău
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind impozitarea dobînzilor la creditul acordat de nerezident

 

Compania ÎCS "X" SRL a luat un credit de la fondatorul nerezident (Germania). Dobînzile calculate de la credit urmează a fi impozitate? În ce mărime?

Conform lit. f) art. 71 din Codul Fiscal, venit al nerezidentului obţinut în Republica Moldova sunt dobînzile pentru creanţele statului ori ale unui rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în RM, dacă asemenea dobînzi sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente. Deci, rezultă că dobîzile pentru creditul acordat de fondatorul nerezident sunt surse de venit care trebuie impozitate.

Regulile de impozitare a veniturilor nerezidenţelor ce nu au o reprezentanţă permanentă în RM sunt reglementate de art. 73 din Codul Fiscal . Potrivit alin. (1) a acestui articol veniturile nerezidentului (în cazul dat dobînzile) urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată conform art. 91 din Codul Fiscal, fără dreptul la deduceri.

Articolul 91 prevede că agentul economic din RM reţine din veniturile nerezidentului (din dobînzile achitate) un impozit în mărime de 12 % conform modificărilor aduse la Codul Fiscal pentru anul 2012 (pînă la această modificare se reţinea un impozit în mărime de 15%).

Totodată, în cazul în care există un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

Avînd în vedere că între Republica Moldova şi Republica Federală Germană a fost semnat la Bonn în 24.11.1981 Acordul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Republicii Federale pentru evitarea dublei impuneri a veniturilor şi proprietăţilor, care se aplică din 01.01.1996 şi este în vigoare pînă în prezent, veniturile nerezidentului originar din Germania se impozitează conform acestui acord.

Respectiv, conform prevederilor art. 8 alin. 2 a acestui acord dobînzile urmează să fie impuse impozitării în Republica Moldova, dar impozitul nu trebuie să depăşească 5 % din suma brută a dobînzilor.

Menţionăm că pentru a putea beneficia de prevederile acestui acord, nerezidentul care are dreptul la primirea venitului este obligat potrivit art. 793 alin. (2) din Codul Fiscal să prezinte persoanei care achită venitul, pînă la data achitării lui, o confirmare precum că nerezidentul are o rezidenţa permanentă în statul cu care Republica Moldova are încheiat un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, certificată de organul competent al statului străin respectiv, tradus în limba moldovenească. Confirmarea se prezintă în original pentru fiecare an fiscal, în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...