37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind importul de servicii – ca parte a importului de mărfuri

Privind importul de servicii – ca parte a importului de mărfuri

19.01.2011 13.380 views

Artur Morarenco
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind importul de servicii – ca parte a importului de mărfuri

 

Dacă un agent economic din străinătate exportă în RM mărfuri (de sumă mare) şi servicii de (sumă mică), conform art. 105 al (3) CF - livrarea serviciilor legate de mărfuri se consideră parte a exportului de mărfuri? Preţul serviciilor este indicat în invoice.

În primul rînd menţionăm că, conform art.1(1) din Codul Fiscal al RM, acesta stabileşte principiile generale ale impozitării în Republica Moldova, astfel prevederile lui nu se răsfrîng asupra exportului mărfurilor şi serviciilor de către agentul economic din străinătate. Acesta se va conduce de prevederile legale valabile în ţara din care se exportă.

Referindu-ne la agentul economic care importă aceste mărfuri şi servicii în Republica Moldova, acesta se va conduce de art.11 din Lege cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20.11.1997. Conform acestui articol, în valoarea în vamă a mărfii, care este baza de calcul a taxelor de import şi TVA, se include şi valoarea serviciilor conexe, nemijlocit legate de marfa importată. Ca exemplu pot servi serviciile de transport, de asigurare, de instalare a utilajului la sediul cumpărătorului, serviciile de dare în exploatare şi testare.

Pentru a înţelege mai bine prevederile legale în acest sens vom descrie un exemplu convenţional.

Furnizorul străin a încheiat cu cumpărătorul din Republica Moldova un contract de vînzare a unei linii tehnologice de îmbuteliere a vinului. Conform condiţiilor contractului, furnizorul se obligă să livreze piesele componente cumpărătorului şi să le asambleze la sediul acestuia, după care testeze şi să dea în exploatare linia tehnologică. Furnizorul a emis invoice-ul în adresa cumpărătorului la valoarea liniei tehnologice care include preţul pieselor şi preţul serviciilor de asamblare şi testare.

Din considerentul că serviciile de asamblare şi testare sunt nemijlocit legate de linia tehnologică importată, valoarea în vamă a acesteia va include şi valoarea serviciilor, astfel taxele vamale şi TVA se va achita din valoarea totală contractuală.

Ulterior, cînd reprezentanţii furnizorului vor asambla utilajul şi îl vor da în exploatare, cu întocmirea actului de efectuare a lucrărilor, cumpărătorul nu va avea obligaţia de a calcula TVA de la importul de servicii, deoarece la valoarea acestor servicii deja s-a achitat TVA la momentul importului utilajului.

Dacă, însă furnizorul va încheia două contracte cu cumpărătorul, unul de livrare a pieselor componente, şi altul de prestare a serviciilor de asamblare şi dare în exploatare a liniei tehnologice, respectiv cu emiterea a 2 invoice-uri diferite, în vamă se va calcula TVA doar de la valoarea în vamă a pieselor componente, ce nu va include şi valoarea serviciilor. TVA de la valoarea serviciilor importate se va calcula conform art.101(4) din CF la data prestării serviciului, indicată în documentul care confirmă prestarea serviciului (actul de efectuare a lucrărilor), cu condiţia că locul prestării serviciilor, prin prisma art.111 din CF se va considera Republica Moldova.

Menţionăm că în ambele cazuri descrise mai sus, la prestarea serviciilor de asamblare a utilajului pe teritoriul Republicii Moldova, conform art.91 din Codul Fiscal cumpărătorul va avea obligaţia de a reţine impozitul pe venit în mărime de 15% de la suma achitată pentru aceste servicii.În caz că între Republica Moldova şi ţara furnizorului nerezident este încheiat un tratat de evitare a dublei impuneri, se vor aplica prevederile acestui tratat, cu condiţia că nerezidentul va prezenta cumpărătorului certificatul de rezidenţă a ţării respective pînă la data achitării pentru servicii.Lista tratatelor internaţionale în vigoare o puteţi vizualiza aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...