37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind dreptul locatarului să dea în locaţiune unei terţe persoane bunul închiriat

Privind dreptul locatarului să dea în locaţiune unei terţe persoane bunul închiriat

11.05.2010 1.645 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind dreptul locatarului să dea în locaţiune unei terţe persoane bunul închiriat

O persoană juridică ia de la altă persoană juridică un bun imobil prin contract de locaţiune cu plata lunară de 10 lei. Peste o lună firma care a luat în arendă dă bunul în chirie cu 20 lei unei alte firme. Se permite în practica juridică aşa ceva?

 

În conformitate cu art. 894 din Codul civil Locatarul este în drept să dea bunul închiriat în sublocaţiune sau să cesioneze locaţiunea numai cu consimţămîntul locatorului. Pentru aceasta, locatarul  este obligat să-l informeze pe locator despre intenţia sa, şi să indice numele sau denumirea, adresa persoanei căreia intenţionează să-i subînchirieze sau să-i cedeze locaţiunea”

Astfel, pentru realizarea acestui drept locatarul este obligat să-l informeze pe locator despre intenţia sa de a da bunul în subchirie sau cesiune.

Protejarea intereselor locatarului se manifestă prin faptul că prevederile legale îl impun pe locator de a da consimţămîntul la sublocaţiune dacă există circumstanţe favorabile pentru locatar de ordin obiectiv, şi anume interesul legitim pentru locatar de a da bunul integral sau parţial unui terţ  (alin (2) art.894 Cod Civil). Interesul legitim se manifestă prin dobîndă, profit (cazul din speţă), posibilităţile sau imposibilităţile de folosinţă al bunului. Totodată, aceasta prevedere nu se va aplica dacă persoana terţului (care primeşte în sublocaţiune) constituie un impediment.

Ca concluzie sublocaţiunea sau cesiunea locaţiunii unui bun mobil/imobil depinde de consimţămîntul locatorului. Dacă nu consimte la sublocaţiune, locatorul este obligat să comunice, în termen de 15 zile locatarului motivele - în caz contrar se consideră că a consimţit.

Legislaţia civilă nu conţine careva norme referitoare la limita preţului cu care ar putea fi sublocaţionat un bun.  

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...