37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind dreptul la acordarea concediului de odihnă persoanelor recent întoarse din concediul pentru îngrijirea copilului

Privind dreptul la acordarea concediului de odihnă persoanelor recent întoarse din concediul pentru îngrijirea copilului

17.12.2010 6.606 views

Natalia Rincău, jurisconsult "Optim Audit" SRL
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind dreptul la acordarea concediului de odihnă persoanelor recent întoarse din concediul pentru îngrijirea copilului

 

Pot beneficia de concediu anual în cazul cînd lucrez deja de jumătate de an, după ce am stat în concediu de maternitate 11 luni, înainte de a ieşi în concediu de maternitate nu am beneficiat de concediu anual (lucrez din 2008)?

În conformitate cu articolul 115 din Codul Muncii concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a 6 luni de muncă la unitatea respectivă. Totodată alineatul (2) al aceluiaşi articol prevede că angajatorul în baza cererii scrise acordă concediul de odihnă anual pentru primul an de muncă următoarelor categorii de salariaţi:

-          femeilor – înainte de concediul de maternitate sau imediat după el;

-          salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani;

-          altor salariaţi, conform legislaţiei în vigoare.

Din conţinutul întrebării rezultă că autoarea nu şi-a folosit dreptul său de a ieşi în concediul anual înainte de concediul de maternitate. Credem că după concediul de maternitate care conform legislaţiei în vigoare constituie 126 de zile (şi nicidecum 11 luni cum afirmă autoarea întrebării), autoarea s-a aflat şi în concediul pentru îngrijirea copilului.

Codul Muncii la art. 118 alin. (4) prevede că este interzisă neacordarea concediului de odihnă timp de 2 ani consecutivi. Dacă autoarea nu a folosit concediul de odihnă timp de 2 ani consecutivi angajatorul este obligat să-i acorde la cererea scrisă concediu. Trebuie de menţionat că perioada în care salariatul se află în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani cît şi perioada în care salariatul se află în concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrsta de 3 la 6 ani, nu se includ în vechimea în muncă care dă dreptul la concediul de odihnă anual. Perioada concediului de maternitate urmează a fi inclusă în vechimea în muncă necesară pentru obţinerea concediului de odihnă, fapt stabilit de art. 114 alineatul (2) punctul d).  

   Legiuitorul garantează realizarea (stingerea) concediilor nefolosite ale salariatului prin 2 modalităţi fie prin alipirea lor la concediul de odihnă anual pentru anul de muncă curent (conform graficului concediilor de odihnă) sau prin folosirea lor aparte (în întregime sau fracţionat) în perioadele stabilite prin acordul scris al părţilor, care se materializează prin cererea depusă de salariat şi emiterea ordinului de concediu de către angajator.

 

Comentarii

  1. ceornea rodica spune:

    Urmeaza ca autorul sa revada modificarile in codul muncii ceea ce tine de art.115 CM. din septembrie 2010 deja se poate acorda concediu de rind chiar daca salariatul nu are 6 luni lucrate.

  2. Admin spune:

    Incepind cu 07.09.2010 in art.115 din Codul Muncii a fos introdusa urmatoarea prevedere: 2) Concediul de odihnă pentru primul an de muncă poate fi acordat salariatului şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate. Aceasta se refera la angajatii in primul an de munca si nu se refera la situatia in speta, in care angajatul lucreaza din anul 2008.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...