37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Privind determinarea obiectului impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială

Privind determinarea obiectului impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială

07.07.20112.874 views Catîrău Andrei
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind determinarea obiectului impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială

 

Conform prevederilor art. 290 lit. e) din Titlul VII “Taxele locale” al Codului Fiscal, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

Obiectul impunerii cu taxa dată îl constituie unitatea comercială şi/sau de prestări servicii de deservire socială, care potrivit art. 288 pct. 4) din Codul Fiscal, include unitate de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

Serviciile de deservire socială potrivit art. 288 pct. 5) sunt servicii sociale particulare indicate în secţiunea G grupa 50.2 şi secţiunea O clasa 92.71 şi diviziunea 93 ale Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM).

În cazul în care, în cadrul unei unităţi de comerţ sunt amplasate mai multe boutique-uri, determinarea faptului dacă acestea formează o singură unitate de comerţ sau unităţi distincte de comerţ este în puterea autorităţilor administraţiei publice locale, care sub aspect legal reprezintă autoritatea investită cu atribuţii de eliberare a autorizaţiilor de amplasare a unor astfel de unităţi.

Astfel, dacă autoritatea administraţiei publice locale delimitează obiectele de comerţ în care se comercializează diferite tipuri de mărfuri ale agentului economic, de la una şi aceeaşi adresă, ca obiecte distincte şi stabileşte cote concrete ale taxei, agentului economic are obligaţia de a calcula şi achita taxa pentru fiecare obiect.

Dacă în unitatea de comerţ se utilizează una sau mai multe maşini de casă şi control, acestea nu pot fi un criteriu pentru a stabili existenţa unuia sau mai multor obiecte ale impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

Totodată, menţionăm că baza impozabilă aferentă obiectului impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială o constituie suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate.

 Amintim că, termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii este trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.

 Sursa: Scrisoarea IFPS nr. 26-08/3-15-648/7600 din 07.12.2010

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...