37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind detaşarea echipei de constructori în afara locului permanent de lucru

Privind detaşarea echipei de constructori în afara locului permanent de lucru

20.09.2010 2.753 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind detaşarea echipei de constructori în afara locului permanent de lucru

 

Detaşarea echipei de constructori în afara locului permanent de lucru şi de trai pentru îndeplinirea lucrărilor la construcţia obiectului se consideră deplasare?

 

Conform punctului 3 din Regulamentului cu privire la detaşarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova (HG nr. 836 din 24.06.2002) călătoriile de serviciu ale salariaţilor pe teritoriul Republicii Moldova, activitatea permanentă a cărora se desfăşoară în timpul aflării în drum, sau poartă un caracter mobil sau ambulant, precum şi îndeplinirea lucrărilor de prospecţiuni şi geodezico-topografice în teren nu se consideră deplasare.

Pentru aceste categorii de salariaţi, Regulamentul cu privire la modul şi mărimile de compensare a cheltuielilor în cazul repartizării lucrătorilor din întreprinderi şi organizaţii în vederea executării lucrărilor de montaj, reglare, construcţie, reparaţie şi restaurare, precum şi a cheltuielilor necesare pentru lucrările cu un caracter mobil şi ambulant şi cele executate prin metoda de schimb (HG nr.632 din 24.08.1994) prevede compensaţii sub formă de sporuri la salariu în loc de diurne.

Astfel, conform punctului 2 din prezentul Regulament, muncitorilor, specialiştilor şi conducătorilor detaşaţi pentru executarea lucrărilor în afara locului permanent de lucru şi de trai, în cazul în care, după terminarea zilei de muncă, aceştia nu au posibilitate să se reîntoarcă la domiciliu, li se plăteşte în loc de diurne pentru fiecare zi calendaristică de muncă, un supliment la salariu în mărime de 50 la sută din salariul tarifar (salariul de funcţie), care însă nu va depăşi norma în vigoare a diurnelor pentru deplasări de serviciu.

Totodată, conform punctului 17, în cazul în care nu e posibilă punerea la dispoziţie a spaţiului locativ, lucrătorilor angajaţi la executarea lucrărilor de montaj, reglare, construcţie, reparaţie, restaurare, precum şi a celor cu un caracter mobil, cheltuielile pentru închirierea spaţiului locativ se recuperează în modul stabilit pentru deplasările de serviciu.

Conform punctului 18, costul drumului dus-întors al lucrătorilor deplasaţi pentru executarea lucrărilor sus-numite (cu excepţia cazurilor în care lucrătorii sînt asiguraţi, în modul stabilit, cu mijloace corespunzătoare de locomoţie) se restituie la fel ca în cazul deplasărilor de serviciu

Conform punctului 21, suplimentele plătite în mărimile prevăzute de prezentul Regulament nu se iau în considerare la calcularea salariului mediu şi la calcularea cotizaţiilor pentru asigurări sociale de stat şi sînt neimpozabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Luînd în consideraţie cele expuse mai sus, detaşarea echipei de constructori nu se va considera deplasare, aceasta fiind una din excepţiile de la regula generală. Însă totodată se va ţine cont de prevederile Regulamentului cu privire la modul şi mărimile de compensare a cheltuielilor în cazul repartizării lucrătorilor din întreprinderi în vederea executării lucrărilor de construcţie. Astfel, în cazul în care, după terminarea zilei de muncă, constructorii nu au posibilitate să se reîntoarcă la domiciliu, lor li se va calcula un supliment la salariu, şi în acelaşi timp li se vor compensa cheltuielile de cazare şi transport în modul general stabilit.

Comentarii

  1. ghenadie negara spune:

    pacat ca nu ati pomenit deloc prevedrile Cm al Rm in acest sens. a se consulta adaugator art. 317-322 CM al RM

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...