37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie medicală  »  Scrisori, explicaţii   »   Privind declararea PAM de către birourile de avocaţi (Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-116-889 din 16.02.2009)

Privind declararea PAM de către birourile de avocaţi (Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-116-889 din 16.02.2009)

16.02.20091.179 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind declararea PAM de către birourile de avocaţi

 

Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-116-889 din 16.02.2009

IFPS mun. Chişinău

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, a examinat adresarea nr.04/02-2009 din 03 februarie 2009 prin care se solicită explicaţii privind necesitatea prezentării Raportului privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi comunică următoarele.

În conformitate cu prevederile Anexei nr.2 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, cu completările şi modificările ulterioare (nr.1593-XV din 26.12.2002) avocaţii sunt stabiliţi în calitate de plătitor ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, pentru care nu este stabilită obligaţiunea de prezentare a Raportului privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Concomitent, art. 26 din Lega nominalizată stabileşte că categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din Anexa nr.1 la Legea în cauză prezintă trimestrial organelor fiscale teritoriale, până la sfârşitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, un raport privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală conform modelului aprobat de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Astfel, în cazul în care Biroul asociat sau individual de avocaţi sunt stabiliţi în calitate de angajator sau nu sunt angajatori însă achită persoanelor fizice recompense pentru executarea de către aceştia a lucrărilor sau acordarea de servicii, urmează să prezinte organelor fiscale, după cum stabileşte art.26 din Legea nominalizată, Raportul privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (forma MED08), publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 15.04.2008, nr.76-77.

În raportul dat urmează să se declare suma salariilor şi a altor recompense achitate angajaţilor sau persoanelor fizice, precum şi suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate.

 

              Şef-adjunct al Inspectoratului                                            Andrian Timotin

 

 

Interpelare către IFS nr. 04/02-2009 din 03.02.2009

 

Prin prezenta, avocatul XXX, mă adresez către Dvs. cu solicitarea de a explica unele neclarităţi în domeniul impozitării avocaţilor.

În conformitate cu prevederile Anexei nr.2 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002, avocaţii intră în categoria de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.

Conform art.26 alin.(1) al Legii nr.1593 avocaţii sunt eliberaţi de la obligaţia prezentării organelor fiscale teritoriale a raportului privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Ordinul IFSP nr. 30/24-A din 11.02.2005 cu privire la aprobarea formularului MED "Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală", în Indicaţii metodice prevede, că Raportul MED se prezintă doar de categoriile de plătitori din Anexa nr. 1 al Legii nr.1593.

Motivul prezentei adresări este apariţia unor aplicări ne univoce a prevederilor normelor citate de către oficiile teritoriale ale IFS, care îi atribuie Biroului Individual de Avocaţi statut asemănător cu întreprinderile Individuale, care, conform art.26 alin. (2) al Legii nr. 1593, prezintă anual darea fiscală unificată.

Din cele expuse mai sus, Vă rog să răspundeţi la următoarea întrebare:

Este oare Biroul Individual (sau Asociat) de Avocaţi sau avocatul obligat să prezinte la oficiile teritoriale fiscale Raportul MED sau alte careva rapoarte (dări de seamă) cu privire la calcularea/achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...