37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind completarea facturilor fiscale în mod combinat

Privind completarea facturilor fiscale în mod combinat

17.03.2010 1.269 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind completarea facturilor fiscale în mod combinat

Este o greşeală dacă pe facturile fiscale primite în perioada 2008-2009 a fost indicat codul TVA manual, facturile fiind scoase la imprimantă?

Conform punctului 41 din Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special aprobată prin HG nr.294 din 17.03.98, completarea formularelor documentelor primare cu regim special se efectuează:

a) manual (citeţ cu cerneală sau pix);

b) la maşina de dactilografiat sau computerizat;

c) combinat (manual, la maşina de dactilografiat sau computerizat), cu asigurarea păstrării, arhivării informaţiei conţinute în documentele primare cu regim special, conform regulilor prevăzute de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

A treia variantă presupune că formularele tipizate de documente primare cu regim special, inclusiv facturile fiscale, pot fi completate combinat, unele elemente (rechizite) ale formularului - computerizat, altele - manual. Aceasta nu se consideră o greşeală de completare a facturii fiscale.

Totodată, menţionăm că, conform art.19(13) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, nu se admit corectări în documentele primare care justifică operaţiunile de casă, bancare, de livrare şi achiziţie a bunurilor economice şi a serviciilor.

Pe formularele cu regim special, completate cu greşeli, radieri, corectări nestipulate şi cu alte înregistrări nepermise se efectuează înscrierea "deteriorat". Pentru formularele deteriorate se întocmeşte o listă, care se prezintă persoanei responsabile de evidenţa, păstrarea şi eliberarea formularelor, cu anexarea lor şi ulterior se scot de la evidenţă. (punctul 10 din Instrucţiunea menţionată)

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...