37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie medicală  »  Scrisori, explicaţii   »   Privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la unele tipuri de facilităţi (Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-436-2642 din 07.05.2009)

Privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la unele tipuri de facilităţi (Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-436-2642 din 07.05.2009)

07.05.20091.411 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la unele tipuri de facilităţi

 

Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-436-2642 din 07.05.2009

IFPS mun. Chişinău

 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a examinat adresarea nr.1065 din 09.04.2009 prin care se solicită explicaţii privind corectitudinea calculării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la unele tipuri de facilităţi şi comunică următoarele.

În conformitate cu prevederile art.6 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002 (cu modificările şi completările ulterioare) baza de calcul a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru angajaţii întreprinderilor este salariu şi la alte recompense.

Totodată prin art.3 la Legea menţionată se prezintă noţiunea de alte recompense. Astfel, conform noţiunii date, alte recompense sunt orice alte sume decât salariul, plătite de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la anexa nr.3 la Legea menţionată,la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Prin urmare, alte recompense în vederea calculării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală vor constitui sumele plătite de către angajator nemijlocit angajatului său, sau sumele plătite altor persoane juridice pentru beneficierea de către angajaţi a unor facilităţi pentru care a fost efectuată plata, cu excepţia plăţilor stabilite la anexa nr.3 din Legea menţionată.

Reieşind din cele relatate menţionăm că, în cazul expus în adresare efectuarea plăţilor companiilor de asigurări, pentru asigurarea benevolă a angajaţilor săi (plăţi efectuate în folosul angajaţilor), precum şi achitarea în locul angajaţilor a costului pentru studiile din instituţiile superioare de învăţământ, pentru obţinerea studiilor respective, sunt stabilite ca alte recompense şi respectiv din aceste sume urmează să se calculeze şi să se reţină prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Cât priveşte facilităţile acordate de către angajator pentru care nu se efectuează achitarea unei plăţi cum ar fi spre exemplu folosirea de către angajat al automobilului de serviciu în scopuri personale, precum şi acordarea unui credit angajatului său cu rata dobânzii preferenţială, acestea nu pot fi calificate ca alte recompense în vederea calculării primelor date şi respectiv, nu este necesară calcularea primelor în cauză.

 

Şef-adjunct al Inspectoratului                                       Andrian Timotin

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...