37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie medicală  »  Scrisori, explicaţii   »   Privind calcularea primelor de asigurări medicale din suma premiilor achitate salariaţilor (Scrisoarea IFPS nr. 26-08/4-11/4-27/1263 din 04.03.2011)

Privind calcularea primelor de asigurări medicale din suma premiilor achitate salariaţilor (Scrisoarea IFPS nr. 26-08/4-11/4-27/1263 din 04.03.2011)

04.03.20111.994 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind calcularea primelor de asigurări medicale din suma premiilor achitate salariaţilor

 

Scrisoarea IFPS nr. 26-08/4-11/4-27/1263 din 04.03.2011

 

IFS pe mun. Chişinău

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, a examinat adresarea nr.1-3 din 11 ianuarie 2011 cu privire la calcularea contribuţiilor de asigurări sociale din suma premiilor achitate salariaţilor, precum şi deductibilitatea cheltuielilor ce ţin de achitarea premiilor şi, în partea ce ţine de competenţa sa, comunică următoarele.

Cu referinţă la prima întrebare, menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 24 alin, (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.

Totodată, potrivit prevederilor pct. 39 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător,fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atât cu indici calitativi, cât şi cu indici cantitativi.

Astfel, cheltuielile ce ţin de achitarea premiilor menţionate din adresare achitate în folosul salariaţilor nu se conformă prevederilor nominalizate a legislaţiei fiscale în vigoare, prin urmare acestea nu urmează a fi deduse în scopuri fiscale.

În ceea ce priveşte întrebarea cu privire la primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 se calculează în funcţie de contribuţia procentuală la salariu şi la alte recompense, până la deducerea (reţinerea) impozitelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de legislaţie.

Totodată, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nominalizată, noţiunea de alte recompense, constituie orice altă suma decât salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la anexa nr.3, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Astfel, ţinând cont că premiile menţionate în adresare nu se atribuie la tipurile de drepturi şi venituri la care nu se calculează primele nominalizate, din premiile achitate în folosul angajaţilor urmează a fi calculate primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

În ceea ce priveşte întrebarea cu privire la deducerea contribuţiilor de asigurări sociale, precum şi ale primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, menţionăm că, acestea se permit la deducere în scopuri fiscale, dacă se conformează prevederilor ar 24 alin. (1) din Codul fiscal.

 

Şef adjunct al Inspectoratului                                                              Ana Vitiuc

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...