37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie socială  »  Scrisori, explicaţii   »   Privind calcularea indemnizaţiei pentru incapacitatea de muncă în cazul cînd toate 6 luni nu sunt lucrate complet şi în cazul cînd angajatul lucrează şi prin cumul (Scrisoarea CNAS nr.XIX-02/17-8252 din 16.12.2010)

Privind calcularea indemnizaţiei pentru incapacitatea de muncă în cazul cînd toate 6 luni nu sunt lucrate complet şi în cazul cînd angajatul lucrează şi prin cumul (Scrisoarea CNAS nr.XIX-02/17-8252 din 16.12.2010)

16.12.2010
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind calcularea indemnizaţiei pentru incapacitatea de muncă în cazul cînd toate 6 luni nu sunt lucrate complet şi în cazul cînd angajatul lucrează şi prin cumul

Scrisoarea CNAS nr.XIX-02/17-8252 din 16.12.2010

SRL „Optim Audit”

La adresarea nr. 1 din 11.11.2010 comunicăm, că în cazurile în care toate şase luni calendaristice premergătoare lunii acordării concediului medical, sînt lucrate incomplet din motive întemeiate, baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă o va constitui venitul convenţional, calculat pentru fiecare lună din toate (şase) lunile lucrate incomplet, premergătoare lunii survenirii riscului asigurat, numit venitul convenţional mediu lunar asigurat.

Pentru a determina venitul convenţional se va calcula venitul real obţinut pentru o zi lucrătoare, reieşind din venitul obţinut pentru zilele lucrate în lunile (şase) premergătoare lunii acordării concediului medical. Venitul fiecărei luni se va împărţi la numărul real de zile lucrate în lunile respective. Astfel se va stabili venitul mediu real pentru o zi lucrătoare în lunile premergătoare acordării concediului medical.

În continuare, se va determina venitul convenţional mediu lunar, care se va stabili reieşind din venitului mediu real pentru o zi lucrătoare. Pentru aceasta, venitului mediu real pentru o zi lucrătoare se va înmulţi cu numărul zilelor lucrătoare în luna respectivă, reieşind din programul săptămînal de lucru pentru agentul economic respectiv (ori asiguratului respectiv - dacă programul săptămînal al asiguratului diferă de cel general, stabilit pentru agentul economic), coeficient care constituie 25,4 - în cazul săptămînii de lucru de 6 zile şi 21,1 - în cazul săptămînii de lucru de 5 zile.

Venitul mediu lunar se calculează reieşind din lunile lucrate complet la locule muncă de bază la care se adaugă venitul obţinut la locul de muncă prim cumul pentru aceleaşi luni, indiferent de faptul dacă la locul de lucru prin cumul asiguratul a realizat programul integral.

Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.108 din 03.02.2005 nu prevede o formă specială a certificatului de salariu de la locul de muncă prin cumul.

 

Preşedinte                                           Maria Borta

 

 

Textul întrebării

Subiect: Calculul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boală, pentru salariaţii care pe lîngă locul de bază activează prin cumul.

Firma de audit „OptimAudit” SRL (cod fiscal 1003600124397) solicită respectuos unele explicaţii legate de interpretarea legislaţiei legată de calculul indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boală, pentru salariaţii care pe lîngă locul de bază activează prin cumul.

Conform pct. 23 al Hotărîrii Guvernului nr. 108 din 03.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, „baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul mediu lunar realizat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţiile de asigurări sociale. În cazul în care lunile luate în calcul, sînt lucrate incomplet din motive întemeiate, la determinarea bazei de calcul se ia în considerare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada respectivă. În cazul în care lunile luate în calcul, sînt lucrate incomplet din motive neîntemeiate, venitul mediu lunar asigurat se va determina prin împărţirea venitului asigurat din această perioadă la numărul zilelor lucrătoare stabilite pentru perioada respectivă”.

 În urma celor expuse mai sus intervenim cu rugămintea de a ne răspunde la următoarele întrebări:

 1. În cazul în care, salariatul pe lîngă venitul realizat la locul de bază a realizat venit şi la locul de muncă unde activează prin cumul, cum se va face calculul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boală, atunci cînd nu toate lunile (din cele 6 care se iau în calcul) sunt complet lucrate, atît la locul de bază cît şi la locul de muncă unde activează prin cumul?

 2. Are importanţă ca angajatul la locul de muncă prin cumul să lucreze complet lunile luate în calcul?

 3. Există careva condiţii obligatorii de formă şi conţinut ale certificatului de salariu prezentat de salariat de la locul de muncă unde activează prin cumul?

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...