37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind aspectul fiscal aferent schimbului datoriei faţă de fondatorul nerezident pe acţiuni

Privind aspectul fiscal aferent schimbului datoriei faţă de fondatorul nerezident pe acţiuni

28.07.2011 5.931 views

Negara Ghenadie, auditor
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind aspectul fiscal aferent schimbului datoriei faţă de fondatorul nerezident pe acţiuni

 

În cazul în care compania ICS Societate cu Răspundere Limitata, conform Adunării Generale a fondatorilor i-a decizia majorării capitalului statutar din contul împrumuturilor externe precum şi dobînzile aferente (convertirea acestora în capital), la care împrumutătorii sunt şi fondatorii.Care va fi tratamentul fiscal aferent acestor operaţiuni ?

Este un instrument de drept aparte şi foarte interesant această “convertire a datoriilor în capital” şi des utilizat de către jurişti la restructurizarea datoriilor companiei. Mai poate fi întîlnit în practică ca “schimbul datoriei pe acţiuni” sau "capitalizarea datoriei". În practica internaţională poate fi întîlnit sub noţiunea de debt-for-equity swap.

Ce presupune această “convertire a datoriilor in capital”.

De jure, în acest caz, datoria se echivalează cu aportul la capitalul social al entităţii, adică în contul datoriei creditorul obţine în schimb părţi sociale (daca este SRL) în capitalul social al entităţii date.

Întrucît convertirea datoriei de baza în acest caz reprezintă obţinerea unui activ (cote sociale) în contul datoriei de baza aceasta nu presupune obţinerea unui venit de către fondatorul nerezident.Astfel că convertirea doar a datoriei de bază nu implica careva consecinţe fiscale atît pentru societate cît si pentru creditor-fondator.

Altfel se prezintă situaţia, cînd se converteşte şi datoria ce reprezintă dobînzile calculate însa neachitate. În acest caz, ţinînd cont de prevederile art. 71 al CF al RM creditorul nerezident obţine un venit în RM (sub forma de dobînzi).

 Se cere de menţionat, că în rezultatul convertirii datoriei pentru dobînzile calculate însa neachitate se stinge datoria către creditorul nerezident pentru aceste dobînzi. Astfel că această situaţie reprezintă plata venitului sub forma de dobînzi către nerezident (acesta obţine un echivalent exprimat în părţi sociale în contul datoriei pentru dobînzile calculate), deci suma convertita ce reprezintă datoria pentru dobînzile calculate urmează să fie impozitată în condiţiile art. 91 CF al RM.

În acest context, la luarea deciziei de convertire a datoriilor în capital adunarea generala a asociaţilor trebuie să ţină cont, că sursa de majorare a capitalului social trebuie ajustată cu impozitul pe venit reţinut din suma dobînzilor calculate şi care urmează sa fie convertite (schimbate, capitalizate) în părţi sociale.

Totodată se va tine cont, că în conformitate cu art.4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional, care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile si prevederile tratatului internaţional.

 

AFEX Service SRL

Auditor

Negara Ghenadie

Comentarii

  1. olga spune:

    Ce se itimpla in cazul Invers, Cind se solicita micsorarea capitalului satutar si transformarea lui in imprumut!! Este posibil? Care este tratamentul fiscal??
    Multumesc.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...