37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Privind aspectele fiscale ce ţin de mărimea venitului neimpozabil pentru angajaţii agenţilor economici din industria tehnologiilor informaţionale

Privind aspectele fiscale ce ţin de mărimea venitului neimpozabil pentru angajaţii agenţilor economici din industria tehnologiilor informaţionale

08.02.20121.521 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind aspectele fiscale ce ţin de mărimea venitului neimpozabil pentru angajaţii agenţilor economici din industria tehnologiilor informaţionale

Scrisoarea IFPS nr. 26-08/1-10-77/672/6 din 06.02.2012

 

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale

DMC

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în baza explicaţiilor acordate de Ministerului Finanţelor prin comunicatul informativ nr.14/3-07/13 din 27 ianuarie 2012 „Privind aspectele fiscale ce ţin de mărimea venitului neimpozabil pentru angajaţii agenţilor economici din industria tehnologiilor informaţionale”, în scopul aplicării corecte a legislaţiei fiscale pentru cunoştinţă şi călăuză în lucru comunică următoarele.

Începînd cu 13.01.2012, conform art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24.04.1997, se consideră venit neimpozabil venitul a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr.1, dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

a) agentul economic a achitat integral, la momentul acordării facilităţii, obligaţiile fiscale şi a efectuat alte plăţi la bugetul public naţional, iar pe parcursul întregii perioade de beneficiere de facilităţi, întîrzierea achitării integrale la bugetul public naţional a obligaţiilor fiscale şi a efectuării altor plăţi declarate, precum şi calculate în urma controlului fiscal, nu va depăşi 30 de zile calendaristice;

b) ponderea venitului agentului economic din realizarea programelor constituie mai mult de 50% din venitul din vînzări;

c) posturile angajaţilor corespund ocupaţiilor menţionate la anexa nr.2;

d) posturile fac parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului;

e) angajatul nu transmite soţiei (soţului) scutirea personală prevăzută la art.34 din Codul fiscal.

Totodată, potrivit art.11 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, toate îndoielile apărute la aplicarea legislaţiei fiscale se vor interpreta în favoarea contribuabilului.

Astfel, dat fiind faptul că legislaţia fiscală nu specifică expres dacă acest venit este unul anual sau lunar, acesta urmează a fi determinat ca venit lunar. Respectiv începînd cu 13.01.2012, venitul lunar ce nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv va constitui venit neimpozabil pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate corespunde criteriilor stipulate în art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.

Despre cele menţionate de adus la cunoştinţă persoanelor cointeresate.

 

Şef adjunct interimar                                                   Iuri Lichii

Comentarii

  1. ccc spune:

    macar aici au gindit logic si corect,
    deja e bine

  2. Senea spune:

    Da in cazul dat nu se tem de Curtea de Conturi????
    sau sa acoperit cu scrisoarea MinFinului?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...