37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind aspectele fiscale a primirii în locaţiune cu titlu gratuit a automobilului de către întreprindere

Privind aspectele fiscale a primirii în locaţiune cu titlu gratuit a automobilului de către întreprindere

03.02.2011 18.435 views

Tatiana Palaga, contabil "Optim Audit" SRL
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind aspectele fiscale a primirii în locaţiune cu titlu gratuit a automobilului de către întreprindere

 

Ce documente trebuie să întocmească întreprinderea şi ce impozite trebuie să achite la stat în cazul locaţiunii cu titlu gratuit a automobilului personal al fondatorului? Vor fi deductibile cheltuielile întreprinderii pentru combustibil şi efectuarea reparaţiei acestui automobil? Se va trece în cont TVA aferentă acestor procurări?

 

Conform Codului fiscal, art. 90’ , punctul (3) persoanele specificate la art.90 alin.(1) reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare. Deoarece persoana fizică nu obţine nici un venit, întreprinderea nu are obligaţia de transfera şi declara impozitul pe venit reţinut la sursa de plată. În cazul în care locaţiunea ar fi contra plată, pentru justificarea cheltuielilor, la sfîrşitul fiecărei luni, întreprinderea urma să întocmească documentul primar cu regim special - Act de achiziţie a serviciilor de locaţiune. Însă, deoarece entitatea nu suportă cheltuieli pentru locaţiunea automobilului, şi conform Scrisorii IFPS nr.17-2/1-372-2240 din 15.04.2009, întreprinderea nu are obligaţia de întocmire a actului de achiziţie a serviciilor de locaţiune cu titlu gratuit.

Referitor la deductibilitatea cheltuielilor aferente combustibilului consumat, acestea, vor fi deductibile pe principii generale (deoarece sunt efectuate în scopuri de antreprenoriat) în măsura în care vor fi confirmate prin documentul cu regim special corespunzător – Foia de parcurs. Aici menţionăm că vor fi deductibile doar cheltuielile aferente combustibilului consumat în scopuri de antreprenoriat (art.24(1) şi (2) din Codul Fiscal). Dacă fondatorul utilizează automobilul cît în scopuri de serviciu, atît şi în scopuri personale, atunci în foia de parcurs emisă de întreprindere trebuie de indicat doar direcţiile şi distanţa parcursă în scop de serviciu, şi, respectiv, de casat combustibilul, conform normelor stabilite la întreprindere, doar pentru distanţa indicată în foaia de parcurs.

Concomitent, întreprinderea are dreptul la trecerea în cont a TVA aferentă combustibilului consumat în scopuri de antreprenoriat, în conformitate cu art.102(1) din Codul Fiscal.

Referitor la deductibilitatea cheltuielilor cu reparaţia automobilului, comunicăm următoarele. În conformitate cu art.27 (9 b) din Codul Fiscal cheltuielile aferente reparaţiei mijloacelor fixe care sînt utilizate în activitatea de întreprinzător a agentului economic, conform contractului de arendă (locaţiune) – cheltuieli suportarea cărora, potrivit contractului nominalizat, revine arendaşului (locatarului) – sunt deductibile în limita a 15% din suma calculată a arendei (locaţiunii) suportată pe parcursul perioadei fiscale.

Deoarece întreprinderea a încheiat un contract de locaţiune cu titlu gratuit şi nu va achita nimic, s-ar părea că cheltuielile de reparaţie vor fi nedeductibile. De fapt, aceste cheltuieli sunt indirect deductibile, în conformitate cu art.26(3) din Codul Fiscal care spune că sînt considerate proprietate, pe care se calculează uzura, investiţiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă. Prin investiţie se înţelege excedentul cheltuielilor ce ţin de reparaţie, întreţinere, îmbunătăţire şi altele asemenea, în privinţa mijloacelor fixe respective asupra cheltuielilor menţionate, permise spre deducere în anul fiscal conform modului stabilit la art.27 alin.(9) (adică acele cheltuieli care au depăşit limita de 15% din suma anuală a locaţiunii).

Astfel, în cazul descris în întrebare, toate cheltuielile de reparaţie vor fi indirect deductibile, prin includerea sumei lor în baza valorică a categoriei de proprietate la care s-ar atribui obiectul primit în locaţiune, şi calcularea uzurii din suma totală a bazei valorice a categoriei. Însă calcularea uzurii de la suma cheltuielilor de reparaţie a obiectului primit în locaţiune se va întrerupe odată cu rezilierea contractului de locaţiune. În acest, caz baza valorică a categoriei în care au fost incluse cheltuielile de reparaţie se va diminua cu baza valorică ajustată a acestora. În detalii, metodologia calculării uzurii pentru reparaţia mijloacelor fixe primite în locaţiune cu titlu gratuit va fi analizată în alt articol.

Concomitent, întreprinderea are dreptul la trecerea în cont a sumei totale de TVA aferentă cheltuielilor de reparaţie în conformitate cu art.102(1) din Codul Fiscal, chiar dacă după o perioadă de timp contractul de locaţiune va fi reziliat, respectiv o parte din cheltuielile de reparaţie nu vor fi recunoscute ca deductibile.

Conform art.102(1) din Codul Fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 şi 1121 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Totodată, „activitatea de întreprinzător”, în corespundere cu noţiunea dată în art.5(16) din Codul Fiscal – este orice activitate conform legislaţiei, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit.

Fraza „în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător”nu trebuie percepută ca o legătură directă dintre regulile de aplicare a TVA şi regulile de aplicare a impozitului pe venit, ceea ce deseori se face în practică. În acest sens, pentru trecerea în cont a sumei TVA este de ajuns ca procurarea să fie efectuată în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, deci în scopul de a obţine venit în viitor (direct sau indirect), şi nu este necesar de respectat toate limitările aferente deductibilităţii cheltuielilor, specifice calculării impozitului pe venit, cum ar fi limita cheltuielilor de reparaţie (cazul din întrebare), limita cheltuielilor de delegaţie, de reprezentanţă. Regulile trecerii în cont a TVA sunt descrise în Titlul III al Codului Fiscal, aparte de regulile calculării impozitului pe venit.

Comentarii

 1. alina bublitchi spune:

  e super de explicit

 2. Corman Nadejda spune:

  Cum se contabilizeaza uzura anvelopelor instalate la mijloacele fixe primite in locatiune cu titlu gratuit? Este vreo diferenta fata de contabilizarea uzurii la anvelopele instalate la mijloacele fixe proprii?

  1. Petru spune:

   nu cred ca este vreo diferenta, este ordinul care este valabil pina acum http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313968

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...