37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Privind aplicarea TVA la livrarea producţiei agricole

Privind aplicarea TVA la livrarea producţiei agricole

05.03.20121.413 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind aplicarea TVA la livrarea producţiei agricole

Scrisoarea IFPS nr. (26-08/2-02/1/1180)16/20 din 01.03.2012

 

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale

DACM

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în temeiul art.133 alin.(1) lit. d) din Codul fiscal, prin prisma modificărilor operate în art.96 lit. b) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.267 din 23.12.2011 (Monitorul Oficial nr.13-14 din 13.01.2012) şi explicaţiilor Ministerului Finanţelor nr.14/4-07/53 din 27.02.2012, comunică următoarele.

Potrivit articolul 96 lit. b) al Codului fiscal, în redacţia Legii nr.267 din 23.12.2011, pentru producţia din fitotehnie şi horticultura în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată ce constituie rezultatul activităţilor desfăşurate conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM), secţiunea A, diviziunea 01, grupele 01.1-01.3; secţiunea B, diviziunea 05, produsă şi livrată pe teritoriul ţării este stabilită cota de impozitare cu TVA în mărime de 8%.

Reieşind din prevederile articolului 96 „Cotele TVA" al Codului fiscal, acestea stabilesc mărimea cotelor de impozitare ce urmează să se aplice obiectelor impunerii cu TVA, în cazul specificat la lit. b) liniuţa a cincia - livrările produselor agricole ce constituie rezultatul activităţilor menţionate în alineatul în cauză.

Totodată subiecţii impunerii, sunt specificaţi în articolul 94 „Subiecţii impozabili" al Codului fiscal.

Luînd în consideraţie cele menţionate, art.96 lit. b) liniuţa a cincia din Codul fiscal nu stabileşte subiecţii impunerii care au dreptul să aplice cota redusă a TVA, respectiv, toate livrările de producţie autohtonă specificată în alineatul menţionat, efectuate pe teritoriul ţării se impun la cota stabilită de 8%, indiferent de faptul dacă subiectul impunerii este producător sau intermediar.

Pentru producţia din zootehnie produsă şi livrată pe teritoriul ţării, cota de 8% a TVA se aplică la livrările producţiei în cauză în formă naturală, masă vie şi sacrificată, ce constituie rezultatul activităţilor specificate în secţiunea A, diviziunea 01, grupele 01.2 „Creşterea animalelor" - 01.3 „Cultura vegetală asociată cu creşterea animalelor" din CAEM.

Totodată, conform art.96 lit. a) din Codul fiscal, se aplică cota de 20% a TVA la livrările producţiei ce constituie rezultatul activităţilor specificate în subclasa 15.11.0 „Producţia cărnii" care include sacrificarea, prelucrarea şi ambalarea cărnii de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, inclusiv sălbatice, la abatoare.

Este de menţionat că cota redusă de 8% a TVA urmează a fi aplicată doar la producţia din zootehnie în formă naturală, care nu a fost supusă unor procese fizice sau chimice în rezultatul cărora sunt obţinute produse noi.

 

Şef al Inspectoratului                                                  Nicolae Platon

Comentarii

  1. ghenadie negara spune:

    BRAVO. DE DATA ASTA INSA CRED CA IFS S-A ACOPERIT CU ACTELE NECESARE CARE STAU LA BAZA SCRISORII DATE. SPOR IN CONTINUARE

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...