37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind aplicarea TVA în cadrul contractului de mandat

Privind aplicarea TVA în cadrul contractului de mandat

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind aplicarea TVA în cadrul contractului de mandat

 

Data apariţiei obligaţiei fiscale, baza impozabilă, ce se include în plafonul pentru înregistrarea mandatarului în calitate de plătitor al TVA

 

Cum se aplică TVA pentru achiziţionarea de bunuri în numele şi pe seama unei alte persoane?

Achiziţionarea de bunuri în numele şi pe seama unei alte persoane (mandant) constituie livrare efectuată de către furnizor mandantului (art.106 alin.(2) Cod fiscal), iar persoana (mandatarul) care achiziţionează bunuri în numele şi pe contul altei persoane efectuează o livrare de serviciu mandantului. 

 

Care este data apariţiei obligaţiei fiscale la mandatar cînd acesta achiziţionează mărfuri (lucrări, servicii) din numele şi pe contul mandantului?

Dat fiind faptul că executarea de către mandatar a însărcinării mandantului privind procurarea mărfurilor, serviciilor constituie livrare efectuata de către furnizor mandantului (art.93 alin.3) Cod fiscal), obligaţia fiscală pe livrarea în cauză apare la furnizorul de mărfuri, iar la mandatar apare obligaţia fiscală pe serviciul prestat, data căreia se determină conform art.108 alin.(4) Cod fiscal.

 

Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru prestarea serviciilor în cadrul contractului de mandat?

Prestarea serviciul de către mandatar în numele mandantului, constituie livrare efectuată de mandant, potrivit prevederilor art.106 alin. (1) din Codul fiscal, şi obligaţiunea de calculare a TVA o are mandantul.

 

Cum corect se va aprecia plafonul pentru înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA, în cazul realizării operaţiunilor de procurare a mărfurilor (serviciilor) pe contul altei persoane în cadrul contractului de mandat?

Pentru aprecierea volumului de livrări impozabile pentru înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu TVA, subiectul care efectuează operaţiunilor de procurare a mărfurilor (serviciilor) pe contul altei persoane în cadrul contractului de mandat, este obligat în baza prevederilor art.112 alin. (1) din Codul fiscal de a include în valoarea impozabilă valoarea serviciilor acordate mandantului.

Comentarii

  1. ghenadie negara spune:

    o mai ramas de inteles cum de scris facturile fiscale in cazul vinzarii proprietatii sechestrate prin intermediul unui comerciant profesionist. in rest, parca-i bine

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...