37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Privind aplicarea TVA în cadrul contractelor de comision

Privind aplicarea TVA în cadrul contractelor de comision

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind aplicarea TVA în cadrul contractelor de comision

 

Data apariţiei obligaţiilor fiscale privind TVA, baza impozabilă a livrării, aplicarea TVA la livrarea serviciilor de vînzare a mărfurilor în cadrul contractului de comision, ce se include în plafonul pentru înregistrarea comisionarului în calitate de plătitor al TVA

 

Care este data apariţiei obligaţiei fiscale la comisionar la livrarea mărfurilor primite în cadrul contractului de comision?

Dat fiind faptul că transmitea mărfurilor de către comisionar cumpărătorului în cadrul realizării contractului de comision reprezintă livrare (art.93 alin.3) Cod fiscal), data obligaţiei fiscale la comisionar la livrarea mărfurilor primite în cadrul contractului de comision este data livrării, determinată în conformitate cu art.108 Cod fiscal.

 

Care este data de apariţie a obligaţiei fiscale la comitent la livrarea mărfurilor în cadrul contractelor de comision?

Dat fiind faptul că transmitea mărfurilor de către comitent comisionarului în cadrul realizării contractului de comision reprezintă livrare (art.93 alin.3) Cod fiscal), data obligaţiei fiscale la comitent la livrarea mărfurilor comisionarului în cadrul contractului de comision este data livrării, determinată în conformitate cu art.108 Cod fiscal.

 

Cum se va aprecia data trecerii în cont a TVA la comisionar, pentru livrarea mărfurilor în cadrul contractului de comision?

Ţinînd cont, că potrivit art. 93 pct. 3 din Codul fiscal, transmiterea mărfurilor de către comitent comisionarului în cadrul contractului de comision, reprezintă livrare, dreptul la trecerea în cont la comisionar, apare la data primirii facturii fiscale pentru valorile materiale procurate de comitent. (art. 118 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal)

 

Care este baza de impozitare în cazul livrării mărfurilor de către comitent în cadrul contractului de comision?

În cadrul realizării contractului de comision, valoarea mărfurilor livrate de către comitent comisionarului reprezintă valoarea mărfurilor livrate de către comisionar cumpărătorului (art.107 alin.6) Cod fiscal).


Se include comisionul primit de comisionar în valoarea impozabilă a valorilor materiale, pentru livrarea mărfurilor în cadrul realizării contractului de comision?

Nu se include, deoarece la realizarea contractului de comision, transmiterea mărfurilor de la comitent comisionarului, precum şi de la comisionar cumpărătorului, şi acordarea serviciilor pentru livrarea mărfurilor în cadrul realizării contractului de comision reprezintă livrări independente. (art. 93 pct. 3) si  4) din Codul fiscal)

 

Are comisionarul obligaţiunea calculării TVA, în cazul în care comercializează bunuri achiziţionate de la un neplătitor de TVA?

Transmiterea mărfurilor de către comisionar cumpărătorului, în cadrul realizării contractului de comision reprezintă livrare (art.93 alin.6) Cod fiscal), pentru care TVA se va aplica reieşind din regimul fiscal stabilit pentru această livrare de Codul fiscal.

 

Care este baza de impozitare, în cazul în care comisionarul comercializează bunuri achiziţionate de la un neplătitor de TVA?

Transmitea mărfurilor de către comisionar cumpărătorului, în cadrul realizării contractului de comision reprezintă livrare (art.93 alin.6) Cod fiscal), valoarea impozabilă a căreia este valoarea achitată sau care urmează a fi achitată (fără T.V.A.) pentru această livrare (art.97 alin.(1) Cod fiscal).

 

Care este modalitatea de impunere cu TVA, pentru mărfurile procurate în cadrul contractului de comision, în cazul în care comisionarul nu este plătitor al TVA?

Livrarea de mărfuri, servicii efectuată de un neplătitor al TVA, inclusiv şi comisionar, nu reprezintă obiect al impunerii (art. 95 alin. (1) din Codul fiscal)

 

Care este modalitatea de impunere cu TVA în cazul livrării mărfurilor în cadrul contractului de comision dacă comitentul nu este plătitor al TVA?

Livrarea mărfurilor, serviciilor de către un contribuabil care nu este plătitor al TVA, inclusiv şi comitentul, nu reprezintă obiect al impunerii (art. 95 alin. (1) din Codul fiscal).

 

Care este modalitatea de aplicarea a TVA, de comisionar pentru comision în cazul realizării mărfurilor scutite de TVA?

Serviciile comisionarului privind livrarea mărfurilor în cadrul realizării contractului de comision, se impozitează cu TVA la cota standard de 20%, indiferent de regimul fiscal al mărfurilor primite şi livrate în cadrul contractului de comision. (art. 96 lit. a) din Codul fiscal)


Cum corect se va determina volumul livrărilor pentru înregistrarea în calitate de plătitor al TVA în cazul transmiterii mărfurilor primite de la comisionar în cadrul realizării contractului de comision?

La aprecierea volumului de livrări impozabile pentru înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu TVA, în cazul realizării livrărilor în cadrul contractului de comision, comisionarul este obligat în baza prevederilor art.112 alin. (1) din Codul fiscal de a include în valoarea impozabilă a mărfurilor transmise cumpărătorului şi valoarea serviciilor acordate comitentului.


 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...