37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Asigurarea socială şi medicală  »  Asigurarea obligatorie socială  »  Scrisori, explicaţii   »   Privind aplicarea tarifului la determinarea contribuţiilor de asigurări sociale şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cazul achitării îndemnizaţiilor conform deciziei instanţei de judecată (Scrisoarea IFPS nr. 26-08/4-11/5-664/7210 din 19.11.2010)

Privind aplicarea tarifului la determinarea contribuţiilor de asigurări sociale şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cazul achitării îndemnizaţiilor conform deciziei instanţei de judecată (Scrisoarea IFPS nr. 26-08/4-11/5-664/7210 din 19.11.2010)

19.11.2010
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Privind aplicarea tarifului la determinarea contribuţiilor de asigurări sociale şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cazul achitării îndemnizaţiilor conform deciziei instanţei de judecată

 

Scrisoarea IFPS nr. 26-08/4-11/5-664/7210 din 19.11.2010

IFS pe mun. Chişinău

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a examinat adresarea nr. 1935 din 20.10.2010 prin care se solicită explicaţii ce ţin de aplicarea tarifului la determinarea contribuţiilor de asigurări sociale şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cazul achitării îndemnizaţiilor conform deciziei instanţei de judecată şi în partea ce ţine de competenţa sa, comunică următoarele.

Potrivit prevederilor art.7 alin.(1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 (nr. 129-XVIII din 23.12.2009) plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cei finanţaţi de la bugetul public naţional, sînt obligaţi să transfere, în mărimea cuvenită, în modul şi în termenele stabilite în anexa nr.3, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor calculate şi altor recompense. Prin urmare, determinarea contribuţiilor nominalizate se efectuează din salariile şi recompensele calculate, indiferent de faptul achitării acestora.

Concomitent, art.20 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (nr. 1593-XV din 26.12.2002) stabileşte că categoriile de plătitori cărora, în temeiul legii menţionate, prima li se calculează în calitate de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achită primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală odată cu plata salariilor şi altor recompense. Astfel, calcularea şi achitarea primelor nominalizate se efectuează concomitent cu plata salariilor şi a altor recompense.

Prin urmare, ţinînd cont de prevederile actelor legislative menţionate, precum şi de informaţia prezentată suplimentar la cazul achitării îndemnizaţiilor de concediere prevăzute de Codul muncii şi, respectiv, prin Legea serviciului public, menţionăm că deoarece entitatea a fost obligată să achite indemnizaţiile nominalizate, potrivit deciziei instanţei de judecată, la determinarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală urmează să se aplice tarifele pentru calcularea primelor menţionate, stabilite pentru anul 2010. Cît priveşte contribuţiile de asigurări sociale, informăm că pentru a stabili corect tarifele necesare de a fi aplicate la calcularea acestora recomandăm să Vă adresaţi către Ministerul Finanţelor pentru a clarifica în care perioadă urmau a fi reflectate în evidenţa contabilă calculul îndemnizaţiilor menţionate.

 

Şef adjunct al Inspectoratului                                                              Ana Vitiuc

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...